Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Hotel Podgorica 2019. seminari, Poreski savjetnik

Seminar, Hotel "Hilton" 07.10.2019.g Fiskalizacija

Hotel "Podgoriuca" 20.06.2019. Uručivanje sertifikata škole za "ovlašćenog računovođu" generacija 2018//2019

Hotel "Ramada" Podgorica, 26.11.2018. godine. Seminar: Sprečavanje pranja novca i finansirenja terorizma I dio

Hotel "Hilton" 04.12.2018. godinne: Konferencija, novi Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja MSFI-15 i MSFI-16 i revizije ISQC-1 i ISQC-2.

Hotel "Podgorica" 31.10.2018. godine. Uručivanje sertifikata pripadnicima Ministarstva odbrane nakon završetka škole za zvanje "ovlašćeni računovođa"

BOŽIĆ 2019.

čestitka 2019. godina

Seminar- Hotel Hilton 26.01.2017.

Prisustvo IRRCG i DRI proslavi 20 godine Komore revizora Uzbekistan decembar, 2017. godine

SEMINAR - Tivat, decembar 2017. godine

SEMINAR - Podgorica - Ramada, 07.10.2017. godine

SEMINAR - Podgorica - Ramada, 14.12.2017. godine

Čestitka za Novu 2018. godinu

Hotel Hilton 07.03.2017.

Prisustvo IRRCG i DRI proslavi 20 godine Komore revizora Republike Azarbejdžan, april 2016. godine

Seminar u Ulcinju 03.02.2017.

60 godina računovodsta i revizije u Crnoj Gori - prijem kod predsjednika Crne Gore

60 godina računovodsta i revizije u Crnoj Gori -Posjeta preduzeću "Plantaže 13.juli"

60 godina računovodsta i revizije u Crnoj Gori - SVEČANA AKADEMIJA

60 godina računovodsta i revizije u Crnoj Gori -pozivnica

Potpisivanje Memoranduma o saradnji Državne revizorske institucije i Instituta RRCG

Učešće IRRCG na kongresu IFAC RIM 2014

Hotel Ramada 2014

Škola za menadžera 2013