top of page

Članarina za 2023. godinu

Poštovane koleginice i kolege članovi IRRCG,

Odlukom Upravnog odbora Instituta računovođa i revizora Crne Gore br. 3822 od 30.12.2022. godine je usvojen je predlog o povećanju članarine za 2023. godinu.

Obzirom da su prava i obaveze svih članova IRRCG ista, pomenutom Odlukom se propisuje godišnji iznos članarine u iznosu od 50,00 (pedeset) eura za sve članove, bez obzira na zvanje (Računovođa, Ovlašćeni računovođa ili drugo).

Plaćanjem godišnje članarine, članovima se omogućava učešće na svim webinarima i seminarima koje organizuje IRRCG, pri čemu je učešće na redovnim godišnjim (4) webinarima besplatno. Dodatno, članovima se pruža mogućnost konsultacija sa stručnom službom IRRCG i obaveštavanje o svim promjenama zakonskih propisa iz oblasti poreskih propisa, računovodstva i revizije.

Ovim putem napominjemo da je od početka 2022. godine stupio na snagu Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i da su svi članovi u obavezi da godišnje zadovolje određeni broj časova profesionalne kontinuirane edukacije (proverljive i neproverljive).

Više o članstvu, kontinuiranoj edukaciji i registrima članova možete vidjeti na našem sajtu www.irrcg.co.me .

Uplatu članarine možete izvršiti na sljedeće žiro račune:
- CKB banka: 510-205458-04
- Hipotekarna banka: 520-402105-52

Rok za uplatu članarine je do 31.03.2023. godine.


Uprava IRRCG

bottom of page