top of page
Newspaper

Aktuelnosti

Dostavljanje i posjedovanje dokumentacije o transfernim cijenama

NOVO U PONUDI! Priručnik za primenu MSFI-9, MSFI-15 i MSFI-16

Članarina za 2023. godinu

Novogodišnja čestitka

XV Evropska profesionalna konferencija poreskih savjetnika

XXI Dani obrazovanja i učenja odraslih

Autorsko pravo na fotografije zadržava CFE Tax advisers Europe. Izvor: https://taxadviserseurope.org/gallery/

Učešće na CFE Generalnoj skupštini i sastancima komiteta - Sevilja 2022

Kolektivni godišnji odmor

Sretan 13. jul - dan državnosti Crne Gore!

Sretan Vaskrs!

O IAASB-u 
Odbor za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja kreira standarde revizije i uvjeravanja i smjernice za upotrebu od strane svih profesionalnih računovođa u okviru zajedničkog procesa postavljanja standarda koji uključuje Odbor za nadzor javnog interesa, koji nadgleda aktivnosti IAASB-a, i IAASB-ovu Konsultativnu savjetodavnu grupu, koja daje doprinos od javnog interesa u razvoju standarda i smjernica. Međunarodna federacija računovođa (IFAC) omogućava strukture i procese koji podržavaju rad IAASB-a. 

About the IAASB
The International Auditing and Assurance Standards Board develops auditing and assurance standards and guidance for use by all professional accountants under a shared standard-setting process involving the Public Interest Oversight Board, which oversees the activities of the IAASB, and the IAASB Consultative Advisory Group, which provides public interest input into the development of the standards and guidance. The structures and processes that support the operations of the IAASB are facilitated by the International Federation of Accountants (IFAC).

ODOBREN JE PLAN RADA IAASB-A ZA PERIOD 2022-2023. GODINE

2022-2023 IAASB WORK PLAN APPROVED

IAASB JE OBJAVIO USKLAĐUJUĆE I POSLEDIČNE AMANDMANE KOJI USKLAĐUJU POSTOJEĆE IAASB-OVE STANDARDE SA NOVIM, REVIDIRANIM STANDARDIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM

IAASB RELEASES CONFORMING AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS ALIGNING EXISTING IAASB STANDARDS TO NEW, REVISED QUALITY MANAGEMENT STANDARDS

bottom of page