top of page
pexels-burst-374720.jpg

Kontinuirana edukacija

Institut računovođa i revizora Crne Gore nastoji da kroz profesionalnu kontinuiranu edukaciju ohrabri članove - profesionalne računovođe i pripadnike srodnih profesija da razvijaju i doprinose razvoju i održavanju profesionalnih znanja i vještina neophodnih za pružanje usluga visokog kvaliteta, poštovanju profesionalnih vrijednosti, etike i stavova, unaprijedjenja znanja stečenih prilikom inicijalnog profesionalnog razvoja i na taj način da pospješi jačanje povjerenja javnosti u računovodstvenu profesiju.

pexels-daria-shevtsova-942419.jpg

Aktivnim članovima Instituta, se smatraju sva lica koja ispunjavaju sljedeće kriterijume:

Svi članovi će moći da dokažu razvoj i održavanje svojih adekvatnih profesionalnih kompetencija na sljedeće načine:

  • učestvovanjem na stručnim seminarima, konferencijama, obukama;

  • pisanjem stručnih, profesionalnih i akademskih članaka, radova ili knjiga;

  • učestvovanje u ulozi govornika na konferencijama, informativnim sjednicama ili skupštinama za raspravu;

  • učestvovanjem u radu ili članstvu radnim grupama u stručnim službama ili organima;

  • pripremom ili vođenjem obuke ili predavanjima u okviru kontinuiranog profesionalnog razvoja iz područja povezanog sa profesionalnim odgovornostima;

  • formalnom obukom ili studijama povezanim sa profesionalnim odgovornostima;

  • samostalnom edukacijom;

Svaki član Instituta je u obavezi da provede 120 sati u aktivnostima profesionalnog razvoja u svakom uzastopnom periodu od tri godine, od čega 60 sati treba da bude provjerljivo. Svaki član je dužan svake godine da ispuni kvotu od 40 sati profesionalne edukacije putem individualne i organizovane edukacije.

 

Za detaljnije informacije o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji, možete pogledati Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i Pravilnik o godišnoj organizaciji seminara.

Povezani dokumenti

Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji

Međunarodni kodeks za profesionalne računovođe (2018 izdanje)

Pravilnik o organizaciji seminara

Odluka o objavljivanju Međunarodnog kodeksa za profesionalne računovođe (2018 izdanje)

Obavještenje o visini godišnje članarine za 2023. godinu.

pexels-burst-374720.jpg

Registar članova

Evidencija kontinuirane edukacije članova IRRCG

bottom of page