top of page

Mart 2024 Ovlašćeni računovođa

Konkurs za prijavljivanje za obuku Ovlašćeni računovođa

Mart 2024 Računovođa

Konkurs za prijavljivanje za obuku Računovođa

Septembar 2023 Računovođa

Obuka Računovođa

Septembar 2023 Ovlašćeni računovođa

Obuka Ovlašćeni računovođa

Placeholder Image

2023 Mart Ovlašćeni računovođa

Obuka Ovlašćeni računovođa

Placeholder Image

2023 Mart Računovođa

Obuka Računovođa

2022 Septembar Ovlašćeni računovođa

Obuka Ovlašćeni računovođa

Placeholder Image

2022 Septembar Računovođa

Obuka Računovođa

2022 Mart Ovlašćeni računovođa

Obuka Ovlašćeni računovođa

2022 Mart Računovođa

Obuka Računovođa

Saznajte sve detalje u vezi aktuelnih konkursa za sprovođenje ciklusa edukacije u cilju sticanja nacionalnih stručnih kvalifikacija Računovođa i Ovlašćeni računovođa, kao i ostalih stručnih usavršavanja.

Konkursi za edukacije

bottom of page