top of page

Mart 2024 Računovođa

Datum početka konkursa:

15.2.24.

Datum završetka konkursa:

15.3.24.

Institut računovođa i revizora Crne Gore objavljuje konkurs za novi ciklus obuke za sticanje stručnih kvalifikacija Računovodstveni tehničar-Računovođa.

Konkurs za prijavljivanje traje od 15.02.2024 - 15.03.2024. godine.

Prijavljivanje na obuku se vrši online na linku https://www.irrcg.co.me/simpl-e-schedule (Obuke< Online prijavljivanje na obuke).

Obuka Računovođa je namijenjena licima koja žele da steknu ili usavrše znanja iz oblasti računovodstva u malim i srednjim preduzećima, nezavisno od prethodnog radnog iskustva.

Predavanja su podijeljena na teorijska predavanja, vježbe i praktičan rad po principu 2+2+2 (dva časa predavanja, dva časa vježbi i 2 časa praktičnog rada u računovodstvenom programu). U okviru obuke su uključeni svi segmenti računovodstvenih poslova od registracije preduzeća, evidentiranja knjigovodstvenih promjena zaključno sa izradom završnog računa.

Uslovi za prijavljivanje: Minimum završena četvorogodišnja srednja škola (IV-1 nivo stručne spreme)

Za zvanje Računovodstveni tehničar (računovođa) predviđeno je polaganje 5 ispita:
Ispiti su sledeći:
1. Privredno pravo,
2. Javne finansije (Poreski sistem Crne Gore),
3. Finansijsko računovodstvo,
4. Evidencija poslovnih promjena i
5.  Sastavljanje finansijskih iskaza.

U zavisnosti od stručne spreme (završene srednje škole ili fakulteta), svaki kandidat je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:

1) Kandidati sa školskom spremom: Srednja škola
- Kopiju diplome srednje škole
- Kopiju lične karte
- Kopiju vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena

2) Kandidati sa školskom spremom: Fakultet

- Uvjerenje o završenim akademskim studijama (Diploma)
- Uvjerenje o položenim ispitima (spisak svih položenih predmeta na Fakultetu)
- Kopiju lične karte
- Kopiju vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena

Svi kandidati koji su na Fakultetu položili ispite čiji je silabus/nastavni program u kompatibilnosti većoj od 80% sa nastavnim programom edukacije, mogu da predaju Molbu za priznavanje položenog ispita (za svaki predmet pojedinačno). Predmetni profesor u saradnji sa Odborom za edukaciju će donijeti Rješenje o oslobadjanju polaganja ispita, ukoliko se utvrdi podudarnost.

Sve navedene dokumente kandidati mogu dostaviti skenirane u pdf formatu na e-mail [email protected].

Trajanje obuke i cijena

Predvidjeno trajanje obuke je četri mjeseca (14 nedjelja predavanja i dvije nedjelje za polaganje ispita u redovnom i popravnom roku). Predavanja se održavaju ponedeljkom, srijedom i petkom od 18h. Obuka se organizuje i uživo u Podgorici i online (praćenje u realnom vremenu održavanja predavanja) putem Zoom platforme.

Cijena obuke Računovođa iznosi 500,00 eura i svi kandidati plaćanje mogu izvršiti u četri jednake mjesečne rate za vrijeme trajanja obuke. U iznos obuke su uključeni troškovi nastave, polaganja ispita kao i literatura i usb sa demo verzijom računovodstvenog programa na kojem će se odrađivati vježbe.

Za sva dodatna pitanja nas možete kontaktirati putem e-mail adrese [email protected] ili na broj telefona 020/227-708.
bottom of page