Časopisi 

RRF 01 2022 Sadržaj_page-0001.jpg
PS 01 2021_page-0001.jpg

Računovodstvo, revizija i finansije

Poreski savjetnik

Porudžbenica za godišnju pretplatu na časopise
  • Godišnja pretplata na pojedinačne časopise Računovodstvo, revizija i finansije odnosno Poreski savjetnik iznosi 150,00 eura + PDV.

  • Godišnja pretpata na oba časopisa RRF i Poreski savjetnik iznosi 250,00 + PDV.

  • Godišnja pretplata uključuje po četri broja pojedinačnog časopisa (kvartalno objavljivanje časopisa).

 

arrow&v

Vaša porudžbina je uspješno podnijeta! Administrator IRRCG će Vas kontaktirati povodom isporuke časopisa i poslati fakturu na e-mail.

Publikacije

Priručnik o primjeni kontnog okvira u skladu sa MSFI

Autor i izdavač: Grupa autora,

Privredni savetnik Beograd

Penzijsko i invalidsko osiguranje u Crnoj Gori

Autor i izdavač: Jovo Pajović,

Institut računovođa i revizora Crne Gore

Financial Report

Obrasci za sastavljanje finansijskih iskaza za 2021. godinu (excel)

Porudžbenica za publikacije

IRRCG vam nudi publikacije: 

  • "Penzijsko i invalidsko osiguranje u Crnoj Gori" autora Jova Pajovića po cijeni od 20,00 eura (sa pdv-om)

  • "Priručnik o primjeni kontnog okvira u skladu sa MSFI" autor ''Privredni savetnik''   d.o.o. Beograd po cijeni od 100,00 eura (sa pdv-om)

 

arrow&v

Vaša porudžbina je uspješno podnijeta! Administrator IRRCG će Vas kontaktirati povodom isporuke časopisa i poslati fakturu na e-mail.