top of page

Časopisi 

RRF 01 2022 Sadržaj_page-0001.jpg
PS 01 2021_page-0001.jpg

Računovodstvo, revizija i finansije

Poreski savjetnik

Porudžbenica za godišnju pretplatu na časopise
  • Godišnja pretplata na pojedinačne časopise Računovodstvo, revizija i finansije odnosno Poreski savjetnik iznosi 150,00 eura + PDV.

  • Godišnja pretpata na oba časopisa RRF i Poreski savjetnik iznosi 250,00 + PDV.

  • Godišnja pretplata uključuje po četri broja pojedinačnog časopisa (kvartalno objavljivanje časopisa).

 

arrow&v

Vaša porudžbina je uspješno podnijeta! Administrator IRRCG će Vas kontaktirati povodom isporuke časopisa i poslati fakturu na e-mail.

Publikacije

Priručnik o primjeni kontnog okvira u skladu sa MSFI

Autor i izdavač: Grupa autora,

Privredni savetnik Beograd

Penzijsko i invalidsko osiguranje u Crnoj Gori

Autor i izdavač: Jovo Pajović,

Institut računovođa i revizora Crne Gore

Financial Report

Obrasci za sastavljanje finansijskih iskaza za 2022. godinu (excel)

image_51112be9f8.jpeg

Priručnik za primenu MSFI-9, MSFI-15 i MSFI-16

Dr Ratomir Ćirović

Privredni savetnik

Beograd

Publikacij
Porudžbenica za publikacije

IRRCG vam nudi publikacije: 

  • "Penzijsko i invalidsko osiguranje u Crnoj Gori" autora Jova Pajovića po cijeni od 20,00 eura (sa pdv-om)

  • "Priručnik o primjeni kontnog okvira u skladu sa MSFI" autor ''Privredni savetnik''   d.o.o. Beograd po cijeni od 100,00 eura (sa pdv-om)

  • "Priručnik za primenu MSFI-9, MSFI-15 i MSFI-16", autora dr Ratomira Ćirovića, Privredni savetnik Beograd po cijeni 100,00 (sa pdv-om)

 

arrow&v
arrow&v

Vaša porudžbina je uspješno podnijeta! Administrator IRRCG će Vas kontaktirati povodom isporuke publikacije i ispostaviti fakturu na e-mail koji ste prethodno naveli.

bottom of page