top of page

Registar aktivnih članova IRRCG je ažuriran zaključno sa 01.07.2024. godine.

NKPE - neprovjerljiva kontinuirana profesionalna edukacija

KPE - provjerljiva kontinuirana profesionalna edukacija

bottom of page