top of page

Saznaj sve aktuelnosti u organizacije vidova kontinuirane profesionalne edukacije i predstojećih seminara u organizaciji IRRCG.

Seminari

3. јун 2024. 08:00:00

Radionica "Transferne cijene" u Podgorici od 03-07.06.2024. godine

12. мај 2024. 08:00:00

Radionica Transferne cijene - Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi

24. април 2024. 12:00:00

Uspješno je završena druga radionica "Transferne cijene"!

22. април 2024. 08:00:00

Sastavljanje godišnje poreske prijave za porez na dohodak fizičkih lica-GPPFL za 2023. godinu

18. април 2024. 08:00:00

Radionica "Transferne cijene" - II ciklus Podgorica

5. март 2024. 11:00:00

Radionica Transferne cijene - prijava za naredne cikluse i opštine pored Podgorice

4. март 2024. 09:00:00

Radionica "Transferne cijene"

29. фебруар 2024. 09:00:00

Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja i poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2023. godinu

16. фебруар 2024. 12:00:00

Odgovori na pitanja vezana za primjenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

2. фебруар 2024. 09:00:00

Primjena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

30. јануар 2024. 09:00:00

Webinar "Novi, izmijenjeni i dopunjeni propisi koji se odnose na poslovanje u 2024. godini"

30. новембар 2023. 09:00:00

Webinar „Pripremne aktivnosti za godišnji popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12. 2023. godine“

bottom of page