top of page

Saznaj sve aktuelnosti u organizacije vidova kontinuirane profesionalne edukacije i predstojećih seminara u organizaciji IRRCG.

Seminari

5. март 2024. 11:00:00

Radionica Transferne cijene - prijava za naredne cikluse i opštine pored Podgorice

4. март 2024. 09:00:00

Radionica "Transferne cijene"

29. фебруар 2024. 09:00:00

Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja i poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2023. godinu

16. фебруар 2024. 12:00:00

Odgovori na pitanja vezana za primjenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

2. фебруар 2024. 09:00:00

Primjena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

30. јануар 2024. 09:00:00

Webinar "Novi, izmijenjeni i dopunjeni propisi koji se odnose na poslovanje u 2024. godini"

30. новембар 2023. 09:00:00

Webinar „Pripremne aktivnosti za godišnji popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12. 2023. godine“

5. септембар 2023. 08:56:00

Javna rasprava o podnošenju M4 obrasca i evidenciji radnog staža

20. јун 2023. 08:00:00

Oporezivanje isplaćenih pozajmica fizičkim licima i prezentacija USAID Programa poslovne savjetodavne podrške

11. април 2023. 08:00:00

Sastavljanje godišnje poreske prijave za porez na dohodak fizičkih lica-GPPFL za 2022. godinu.

28. фебруар 2023. 09:00:00

Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja i poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2022. godinu

17. фебруар 2023. 09:00:00

Transferne cijene

bottom of page