top of page

O Institutu

Institut računovođa i revizora Crne Gore je samoregulativna, nezavisna, dobrovoljna, profesionalna organizacija, konstituisana kao ustanova, u skladu sa odredbama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju i Zakona o obrazovanju odraslih, koju čine lica koja se bave poslovima računovodstva, finansija i revizije. Institut je jedinstvena organizacija  svojih članova, koja obavlja svoju djelatnost na teritoriji Crne Gore.

 

Institut je formiran 2002. godine na osnovu člana 17 zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni list RCG“, br. 6/02) od strane Saveza računovođa i revizora Crne Gore i crnogorskog udruženja radnika finansijske i računovodstvene struke. Institut  je kao ustanova  upisan u Centralni registar Privrednog suda  Podgorica pod brojem 8-0000273/002, dana 17.07.2002.godine.

 

Institut računovođa i revizora je od 2003. godine pridruženi član Međunarodne asocijacije profesionalnih računovođa (IFAC), a od 2018. godine član Evropske komore poreskih savjetnika (Tax advisers Europe CFE).

656765.jpg
pexels-fauxels-3184660.jpg
Oblast djelovanja

Institut u okviru svoje djelatnosti obavlja i sledeće zadatke:

1) Prevodi i daje tumačenja Međunarodnih računovodstvenih standarda  i Međunarodnih standarda revizije izdatih od strane Međunarodne federacije  računovođa (IFAC), Odbora međunarodne računovodstvene standarde (IASB) uz prethodno pribavljenu saglasnost IASB-a.

2) Vrši istraživanja od značaja  za razvoj profesija kojima se članovi bave, radi usklađivanja sa dostignućima  u tim oblastima.

3) Organizuje i sprovodi ispite za sticanje profesionalnih zvanja i stručnih kvalifikacija prema usvojenim i licenciranim programima obrazovanja, i kontinuirano usavršavanje (edukaciju) za sticanje novih znanja za svoje članove putem simpozijuma, seminara, kurseva, savjetovanja i drugih oblika profesionalnog obrazovanja, o čemu se vodi evidencija.

4) Izdaje odgovarajuće isprave o stečenim profesionalni zvanjima i stručnim kvalifikacija (certifikate i uvjerenja) na osnovu sprovedene edukacije i rezultata ispita.

5) Izdaje stručne publikacije od značaja za obavljanje poslova računovodstva i revizije (knjige, brošure i časopise) namijenjene članstvu.

6) Vrši prevođenje Kodeksa etike za profesionalne računovođe, koji je izdala Međunarodna federacija računovođa (IFAC) i utvrđuje kodeks etike za svoje članove.

7) Sarađuje sa finansijskim i revizorskim organizacijama (revizorska društva i revizori) i sa drugim naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji.

8)  Sarađuje sa međunarodnim  organizacijama računovođa i revizora i profesionalnim organizacijama drugih zemalja.

9) Vodi registre članova, prema ustanovljenim kriterijumima i zvanjima.

MENADŽMENT I STRUČNA SLUŽBA

Rade Šćekić.jpg

Rade Šćekić

Izvršni direktor

rb.jpg

mr Radojko Bošković

Stručni savjetnik

ljd.jpg

Ljatifa Deljanin

Stručni savjetnik

Milan Ivanović.jpg

Milan Ivanović

Stručni savjetnik

image0 (1).jpeg

mr Tamara Šćekić

Stručni saradnik

UPRAVNI ODBOR

Iko.jpg

Ilija Jolić

Predsjednik Upravnog odbora

Gezim Barjaktari.jpg

Gezim Barjaktari

Član Upravnog odbora

Avatar 111

Tijana Kankaraš

Član Upravnog odbora

Dragan Bubanja.jpg

Dragan Bubanja

Član Upravnog odbora

Avatar 103

Jelena Stojović

Član Upravnog odbora

SARADNICI

prof_dr_Dejan_Popovic.jpg

Prof. dr emeritus Dejan Popović

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

M._Vasiljevic.jpg

Prof. dr Mirko Vasiljević

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Branislav Radulović - sluzbena 2.jpg

Prof. dr Branislav Radulović

Senator DRI

 Univerzitet Mediteran

ANA LF.jpg

Prof. dr Ana Lalević Filipović

Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore

VM.jpg

Docent dr Vladan Martić

Ministarstvo odbrane

Univerzitet Mediteran

saša vujošević.jpg

Docent dr Saša Vujošević

Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore

žarko božović.jpg

Prof. dr Žarko Božović

Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore

miro.jpg

Prof. dr Miro Blečić

Saradnik

Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore

Međunarodne organizacije

ifac slika.jpg
cfe.jpg
bottom of page