top of page
656836_edited.jpg

Konkurs za prijavljivanje za obuke Računovođa i Ovlašćeni računovođa za ciklus Mart 2024 će biti objavljen  15.02.2024. godine i traju do 15.03.2024. godine do 14h. Nakon što ispunite online prijavu, na e-mail koji ste naveli ćete dobiti potvrdu o uspješnoj prijavi na obuku. Koordinator obuke će Vas kontaktirati nakon isteka konkursa o svim informacijama o početku obuke i terminu dogovornog časa.

Svi prijavljeni kandidati do 15.03.2024. godine je potrebno da prikupe svu potrebnu dokumentaciju i da istu pošalju u skeniranom (pdf) formatu na e-mail [email protected]. Spisak dokumentacije možete pronaći u Obuke < Računovođa ili Ovlašćeni računovođa. 


Napomena: U online prijavi je potrebno ispuniti sva polja. Za polja u kojima nema podataka za prikazivanje možete unijeti / ili x.

Molimo sve kandidate da prije popunjavanja prijave detaljno pogledaju Uslove za prijavljivanje:


Obuka Računovođa: minimum završena četvorogodišnja srednja škola (IV-1 stručna sprema)


Obuka Ovlašćeni računovođa:

  • Visoka školska sprema (VII nivo-240 kredita ECTS) i najmanje tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;

  • ili završena visoka škola u trogodišnjem trajanju (VI nivo-180 kredita ECTS) i najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;

  • ili završena viša škola u dvogodišnjem trajanju (V nivo-120 kredita ECTS) i najmanje pet godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;

UKOLIKO NE ISPUNJAVATE POMENUTE USLOVE, NISTE U MOGUĆNOSTI DA POHAĐATE NAVEDENE EDUKACIJE!

bottom of page