656836_edited.jpg

Konkursi za prijavljivanje za obuke Računovođa i Ovlašćeni računovođa su okončani. Naredni konkursi za prijavljivanje će biti objavljeni u februaru za martovski ciklus obuke.