top of page
656836_edited.jpg

Konkursi za prijavljivanje za obuke Računovođa i Ovlašćeni računovođa za ciklus Mart 2023 su objavljeni 15.02.2023. godine i traju do 15.03.2023. godine.

Konkurs za martovski ciklus obuke je završen. Sve prijave podnijete nakon 15.03.2023 godine neće biti uvažene. Naredni konkurs za prijavljivanje biće objavljen 15.08.2023. godine za ciklus septembar 2023.

Nakon što ispunite online prijavu, na e-mail koji ste naveli ćete dobiti potvrdu o uspješnoj prijavi na obuku. Koordinator obuke će Vas kontaktirati nakon isteka konkursa o svim informacijama o početku obuke.

bottom of page