top of page

CPA CANADA, ICAS, IESBA I IFAC SU OBJAVILE 2. PUBLIKACIJU U SERIJI KOJA ISPITUJE ETIČKO PONAŠANJE U DOBA SLOŽENOSTI I DIGITALNIH PROMJENA

Kako se tehnologija razvija i svijet postaje sve složeniji, vještine i kompetencije profesionalnog računovođe, zajedno sa etičkim ponašanjem i uviđanjem njihove odgovornosti u javnom interesu, ključne su u suočavanju sa novim izazovima i prilikama, i osiguravanju povjerenja u profesiju. Da bi pomogli profesionalnim računovođama i zainteresovanim stranama da bolje razumiju ove teme, Ovlašćene profesionalne računovođe Kanade (CPA Canada), Institut ovlašćenih računovođa Škotske (ICAS), Odbor za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA) i Međunarodna federacija računovođa (IFAC) objavili su publikaciju pod nazivom “Tehnologija je mač sa dvije oštrice i nosi sa sobom nove šanse i izazove za računovodstvenu profesiju”. Ova publikacija predstavlja drugi dio u seriji koja se sastoji od četiri dijela, a koja istražuje ulogu profesionalnog računovođe u novoj eri tehnologije.

Publikacija istražuje uticaj brzih tehnoloških promjena i važnost etičkog liderstva gledano sa pozicije profesionalnog računovođe. Takođe ona pruža praktične smjernice kako profesionalnim računovođama tako i profesionalnim računovodstvenim organizacijama.

“Tehnologija je mač sa dvije oštrice i nosi sa sobom nove šanse i izazove za računovodstvenu profesiju” se nastavlja na prvu publikaciju u seriji pod nazivom “Složenost i profesionalni računovođa: Praktično uputstvo za donošenje etičkih odluka.” Ova publikacija je zasnovana na zajedničkom istraživačkom dokumentu i zaključcima sa globalnog okruglog stola pod nazivom “Etičko liderstvo u doba složenosti i digitalnih promjena”, koji su početkom 2021. godine zajedno organizovali CPA Kanada, ICAS i IFAC. Treća i četvrta publikacija u ovoj seriji će se fokusirati na identifikaciji i ublažavanju predrasuda i pogrešnih informacija/dezinformacija, kao i načinu razmišljanja.

Originalni tekst/Original text

As technology advances and the world becomes more complex, the professional accountant’s skills and competencies, underpinned by ethics and recognizing their public interest responsibility, are critical in navigating new challenges and opportunities and ensuring trust in the profession. To help professional accountants and stakeholders better understand these topics, the Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada), the Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), and the International Federation of Accountants (IFAC) have released Technology is a double-edged sword with both opportunities and challenges for the accountancy profession. This publication is the second in a four-part series examining the professional accountant’s role in a new technological era.

The publication examines the impact of rapid technological change and the importance of ethical leadership from the lens of the professional accountant. It also provides practical guidance to both professional accountants and professional accountancy organizations.

Technology is a double-edged sword with both opportunities and challenges for the accountancy profession follows Complexity and the professional accountant: Practical guidance for ethical decision-making, the first publication in the series. This publication builds off a collaborative exploratory paper and conclusions from global roundtable event called Ethical Leadership in an Era of Complexity and Digital Change, which CPA Canada, ICAS and IFAC jointly hosted earlier in 2021. The third and fourth publications in the series will focus on identifying and mitigating bias and mis-/disinformation, and mindset.


bottom of page