top of page

IAASB JE OBJAVIO USKLAĐUJUĆE I POSLEDIČNE AMANDMANE KOJI USKLAĐUJU POSTOJEĆE IAASB-OVE STANDARDE SA NOVIM, REVIDIRANIM STANDARDIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Odbor za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IAASB) je 19. januara 2022. godine objavio dodatne usklađujuće i posledične amandmane na standarde IAASB-a koji su rezultat novih i revidiranih standarda upravljanja kvalitetom, objavljenih u decembru 2020. godine. Usklađujući amandmani uklanjaju stvarne ili uočene nedoslednosti između IAASB-ovog paketa standarda i standarda upravljanja kvalitetom. Ovo omogućava da IAASB-ov kompletan paket standarda funkcioniše zajedno i da ne bude zbunjujući, što je posebno ključno s obzirom na važnost upravljanja kvalitetom na nivou preduzeća za dosledno obavljanje kvalitetnih angažmana.

Standardi obuhvaćeni ovim izdanjem ne uključuju Međunarodne standarde revizije (ISAs). Usklađujući i posledični amandmani na ISAs su finalizovani i objavljeni u decembru 2020. godine zajedno sa standardima upravljanja kvalitetom. Usklađujući amandmani na IAASB-ove Međunarodne standarde stupaju na snagu 15. decembra 2022. godine.

Originalni tekst/Original text

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) released on 19 January 2022 further conforming and consequential amendments to the IAASB’s standards resulting from the new and revised quality management standards, which were released in December 2020. The conforming amendments remove actual or perceived inconsistencies between the IAASB’s suite of standards and the quality management standards. This allows the IAASB’s full suite of standards operate in conjunction with each other and without confusion, which is especially crucial given the importance of firm-level quality management to the consistent performance of quality engagements.

The standards covered in this release do not include the International Standards on Auditing (ISAs). Conforming and consequential amendments to the ISAs were finalized and released in December 2020 alongside the quality management standards.
The conforming amendments to the IAASB’s International Standards become effective as of December 15, 2022.


bottom of page