top of page

ICAI Međunarodna dodjela nagrada za istraživanje (2023)

Poštovani,

Naše je zadovoljstvo da Vas obavijestimo da Odbor za istraživanje Instituta sertifikovanih računovođa Indije (engl. Institute of Chartered Accountants of India - ICAI) organizuje četvrtu ICAI međunarodnu dodjelu nagrada za istraživanje u 2023. godini, kako bi podstakao i odao priznanje postignućima naučnika, akademika i istraživača širom svijeta.

ICAI Međunarodne nagrade za istraživanje su nagrade visokog ugleda na području Istraživanja čija je dodjela počela tokom 2020. godine kako bi se prepoznala istraživačka zajednica i odalo priznanje njihovom doprinosu u podsticanju inovacija i stvaranja vrijednosti na svjetskom nivou. Još od svog nastanka, primjećen je ogroman odaziv u obliku učešća na svjetskom nivou, gdje su tokom 2022. godine istraživači iz osamnaest različitih zemalja učestvovali u takmičenju.

Nagrade podstiču razvoj ekosistema koji je orijentisan na istraživanje, promovišući trgovinu i investiranje, kroz osnaživanje javnog interesa na globalnim tržištima. Nagradama se takođe nastoji povećati ugled pojedinaca, timova i ustanova koje se bave istraživanjem, prepoznavanje inovativnih pristupa istraživanju, podsticanje multidisciplinarnog istraživanja, smanjenje jaza između istraživanja i prakse i identifikacije priča o uspjehu istraživača u pet glavnih područja Računovodstva, Revizije, Finansija, Ekonomije i Oporezivanja sa ciljem da se promovišu istraživačke aktivnosti. Kandidate za nagradu bira nezavisni međunarodni članovi Vijeća, na veoma transparentan način. U svim prethodnim sazivima, Predsjednik Međunarodne federacije računovođa (eng. IFAC) je zasjedao kolegijumom Vijeća.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane članove/ce kao i sve zainteresovane kolege koji aktivno rade u oblasti računovodstva i revizije da uzmu učešće na gore pomenutoj međunarodnoj dodjeli nagrada.

Brošuru kao i sve detalje o učešću možete pronaći na https://ira.icai.org/event.

Radujemo se Vašoj aktivnoj podršci i učešću na ICAI međunarodnoj dodijeli nagrada u 2023. godini.


English version

We are happy to inform you that the Research Committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is organizing 4th ICAI International Research Awards 2023 to motivate and recognize the achievement of scholars, academicians and researchers all over the globe.

The ICAI International Research Awards are highly prestigious awards in the arena of Research which were launched during 2020 to recognize the research community and their contribution in fostering innovation and value creation across the globe. Since its inception, an overwhelming response in the form of global participation have been observed, wherein during 2022 researchers from 18 different countries participated in the competition.

The awards further aspire for developing a research-oriented ecosystem promoting trade and investment, augmenting public interest in the globalized markets. The awards also aim to raise the profile of individuals, teams and institutions undertaking research, recognize innovative approaches to research, encourage multidisciplinary research, bridge the gap between research and practice and recognize success stories of researchers in the five main areas of Accounting, Auditing, Finance, Economics and Taxation with an objective to promote research activities. The awardees are selected in a very transparent manner by the independent international Jury Members. In all the three previous editions, President, International Federation of Accountants has Chaired the Jury Panel.

We are attaching herewith the ICAI International Research Awards 2023 brochure for your kind perusal and reference. For any queries or further information, please write to us at [email protected] or visit website: https://ira.icai.org/

Looking forward to your active support and participation in ICAI International Research Awards 2023.

With regards,

(CA. Aniket S. Talati)
President, ICAI

bottom of page