top of page

IPSASB JE IZDAO IPSAS 43-LIZING

Međunarodni odbor za računovodstvene standarde u javnom sektoru (IPSASB) je 31. januara 2022. godine izdao Međunarodni računovodstveni standard za javni sektor (IPSAS) 43, Lizing.

IPSAS 43 je zasnovan na Međunarodnom standardu finansijskog izvještavanja (MSFI) 16, Lizing, koji je kreirao Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB). Za korisnike lizinga, IPSAS 43 uvodi model prava korišćenja koji zamjenjuje rizike i nagrade povezane sa modelom vlasništva u IPSAS 13, Lizing. Za davaoce lizinga, IPSAS 43 u velikoj mjeri prenosi rizike i nagrade povezane sa modelom vlasništva u IPSAS 13. IPSAS 43 stupa na snagu 1. januara 2025. godine. Ranija primjena je dozvoljena u određenim okolnostima.

„IPSAS 43, Lizing, će poboljšati transparentnost računovodstva lizinga u javnom sektoru, održavajući usklađenost sa MSFI“, rekao je Ian Karadaz, predsjednik IPSASB-a. „Trogodišnji period za primjenu IPSAS 43 daje subjektima u javnom sektoru vrijeme da se pripreme za nove zahtjeve i omogućava im da izvuku lekcije iz iskustva privatnog sektora u primjeni MSFI 16.“ Objavljivanjem IPSAS 43 završava se prva faza rada IPSASB-a na ovom standardu. IPSASB će nastaviti svoj rad razmatranjem dodatnih pitanja specifičnih za javni sektor u svom projektu vezanom za druge aranžmane slične lizingu.

Originalni tekst/Original text

The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) issued on 31 January, 2022 International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 43, Leases.

IPSAS 43 is based on International Financial Reporting Standard (IFRS) 16, Leases, developed by the International Accounting Standards Board (IASB).

For lessees, IPSAS 43 introduces a right-of-use model that replaces the risks and rewards incidental to ownership model in IPSAS 13, Leases. For lessors, IPSAS 43 substantially carries forward the risks and rewards incidental to ownership model in IPSAS 13.
IPSAS 43 has an effective date of January 1, 2025. Earlier application is permitted in certain circumstances.

“IPSAS 43, Leases will improve the transparency of lease accounting in the public sector, while maintaining alignment with IFRS,” said IPSASB Chair Ian Carruthers. “Having a three-year period to apply IPSAS 43 provides public sector entities time to prepare for the new requirements and allows for learning to be drawn from the private sector experience in applying IFRS 16.”
The publication of IPSAS 43 completes the IPSASB’s first phase of work on this standard. The IPSASB will continue its work by considering additional public sector specific issues in its Other Lease-Type Arrangements project.
bottom of page