top of page

Izrada Studije o transfernim cijenama za 2023. godinu

Ukoliko je Vaše preduzeće u 2023. godini imalo transakcije sa povezanim licem, podliježe obavezi pripreme i eventualno dostavljanja Studije o transfernim cijenama u punom ili skraćenom obliku.

Povezana lica su sva fizička i/ili pravna lica sa kojima proističe povezanost preko:
-Kapitala(25% ili više vlasništva u kapitalu);
- Upravljačka funkcija: Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu – rukovodeće funkcije (direktor, predsednik upravnog odbora)
-Rodbinski odnosi (kada je jedno pravno ili fizičko lice osnivač ili suosnivač više preduzeća koja međusobno posluju tj. kada vlasnici ili rukovodioci firmi posluju sa familijom). Član 59. stav 6. Zakona detaljno opisuje rodbinske odnose.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva iz oblasti primjene poreskih propisa i izrada studija o transfernim cijenama, stručna služba Instituta nudi usluge izrade Studije o transfernim cijenama za 2023. godinu. Izrada Studije se vrši u skladu sa međunarodnim OECD smjernicama i propisanom metologijom, kao i nacionalnim zakonskim i podzakonskim aktima.

Rok za podnošenje dokumentacije je 30. jun 2024. za poslovnu 2023. godinu.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na [email protected] ili na 020/227-708.

bottom of page