top of page

Objavljen je Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe, verzija 2018

Objavljen je Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde nezavisnosti), izdanje 2018., koje je pripremio Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA), a objavila Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants, IFAC). Objavljena verzija na srpskom jeziku je originalno prevedena od strane Saveza računovođa i revizora Srbije (SRRS) u martu 2022. godine, a Institut računovođa i računovođa dobio dozvolu za objavljivanje elektronske verzije na websajtu shodno Ugovoru o dozvoli za reprodukciju, objavljivanje i distribuciju materijala zaštićenih autorskim pravima

Odluku o objavljivanju Međunarodnog kodeksa etike možete pogledati na https://www.irrcg.co.me/_files/ugd/5c195a_a1f080bbb968416c8ccae29ea91e4c1b.pdf.

Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe (2018 izdanje) je dostupan za sve računovođe u elektronskom izdanju na linku https://www.irrcg.co.me/_files/ugd/5c195a_b07b4235566f4d1f899679f0fb9814f4.pdf. .

bottom of page