top of page

Učešće na CFE Generalnoj skupštini i sastancima komiteta - Sevilja 2022

Izvršni direktor Rade Šćekić i delegati komiteta CFE Tax advisers Europe su učestvovali na konferenciji u Sevilji u periodu od 22-24. septembra 2022. godine.

Generalna skupština CFE poreskih savetnika Evrope, upravno telo CFE, izabrala je novog predsednika i članove Izvršnog odbora na svom sastanku održanom u Sevilji, 23. septembra. Novi Izvršni odbor će preuzeti svoje dužnosti 1. januara 2023. godine, sa mandatom koji će biti produžen do kraja 2024. godine.

Organizacije članice CFE jednoglasno su izabrale Iana E. Haiesa za predsednika. Stela Raventos Kalvo, predsednica Španskog udruženja poreskih savetnika (AEDAF) i partner u poreskom odeljenju Addvill-a, Španija i Anna Misiak (Partner MDDP, član Komore poreskih savetnika, Poljska) ponovo su imenovane za potpredsjednike CFE poreskih savetnika u Evropi. Za novog potpredsjednika, Generalna skupština je izabrala Trudi Perie (Savetnica, Loiens & Loeff, članica Holandskog reda poreskih savetnika (NOB), Holandija).

Izvršni odbor je odgovoran za sprovođenje politike i strategije CFE Poreskih savetnika Evrope, kako je utvrđeno od strane Generalne skupštine. Radom upravljaju četiri odbora: Fiskalni komitet, Komitet za profesionalna pitanja, Komitet za poresku tehnologiju i Ad hoc Komitet novih poreskih profesionalaca. Svakim odborom predsjedava član odbora, koji radi u bliskoj saradnji sa političkim/tehničkim timom u Briselu. Delegati iz svakog odbora takođe formiraju različite radne grupe i pododbore fokusirane na specifična ili vremenski osetljiva pitanja koja zahtevaju pomoć stručnjaka.

Institut računovođa i revizora srdačno čestita novoimenovanom predsedniku i članovima Izvršnog odbora na izboru.

bottom of page