top of page

Učešće na IFAC Council sastanku u Beču

Predsjednik Upravnog odbora Instituta računovođa i revizora Crne Gore Ilija Jolić i stručni saradnik Tamara Šćekić su učestvovali na IFAC Council meeting-u, koji se održavao od 15-16 novembra u Beču.

Predstavnici Instituta su imali prilike da sa predstavnicima brojnih profesionalnih organizacija iz oblasti računovodstva i revizije diskutuju o problemima koji se javljaju u okviru svakodnevnih aktivnosti.

U okviru dvodnevnih seminara predstavnici IFAC-a su predstavili realizovane aktivnosti tokom 2023. godine u pogledu usvajanja standarda o održivosti razvoja, atraktivnosti računovodstvene profesije i repozicioniranja iste. Drugi dan seminara se odvijao u okviru organizacije više panela, na kojima je predmet diskusije usmjeren na Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije i računovodstvene profesije, kao i rastući uticaj etike u okviru revizije, osiguranja i usvajanja standarda za mala i srednja preduzeća. Kao jedna od aktuelnih tema koja je takođe bila predmet diskusije se istakla i upotreba AI u cilju povećanja produktivnosti i njen značaj u računovodstvenoj profesiji.

Institut računovođa i revizora Crne Gore će nastaviti i u narednom periodu da aktivno prati sve aktuelnosti u oblasti izmjena standarda i aktivnosti IFAC-a i njegovih nezavisnih odbora u domenu računovodstvene profesije i pravovremeno obavještavati članove kroz časopise i seminare.

bottom of page