top of page

Poreski savjetnik

Cijena

500,00

Trajanje

14 nedelja

Informacije o obuci

Informacije o obuci


Institut računovođa i revizora Crne Gore sprovodi ciklus edukacije “Poreski savjetnik” iz oblasti primjene poreskih propisa u Crnoj Gori .


Program edukacije se zasniva na Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika ("Službeni list CG", br. 073/19 od 27.12.2019) i namijenjen je licima koja su zainteresovana za unapređenje znanja iz oblasti neposredne primjene poreskih propisa u Crnoj Gori, kao i licima koja su zainteresovana za sticanje zvanja Poreski savjetnik prema odredbama Zakona o poreskim savjetnicima. 

Vrijeme i trajanje obuke


Edukacija “Poreski savjetnik” se odvija po programskim oblastima (14 poglavlja) putem jednodnevnog seminara svake sedmice. Zainteresovani učesnici mogu pohađati cjelokupni program obuke (14 seminara) ili uzeti učešće na pojedinim oblastima koje su im od interesa. Seminari se održavaju svakog četvrtka u terminu od 10-15h, u dva ciklusa tokom godine.


 

Cijena


Cijena cjelokupne obuke “Poreski savjetnik” iznosi 500,00 eura, dok je iznos kotizacije za pojedinačne seminare 50,00 eura. Kandidati koji pohađaju cjelokupnu edukaciju imaju mogućnost plaćanja u četri jednake mjesečne rate.


 

Povezani dokumenti


Zakon o poreskim savjetnicima

Zakon o poreskim savjetnicima
.pdf
Download PDF • 112KB

Pravilnik o programu i načinu polaganju ispita za poreskog savjetnika

Pravilnik o programu i nacinu polaganja ispita za poreskog savjetnika
.pdf
Download PDF • 87KB

Prilozi (sastavni dio Pravilnika)

Prilozi
.pdf
Download PDF • 245KB

bottom of page