top of page
Izmijenjeni i dopunjeni poreski propisi (2023)
Izmijenjeni i dopunjeni poreski propisi (2023)

чет 12. јан

|

Zoom

Izmijenjeni i dopunjeni poreski propisi (2023)

Prijavljivanje za ovaj webinar je završeno.
Vidi ostale seminare

Vrijeme i mjesto održavanja

12. јан 2023. 10:00 – 15:00

Zoom

Učesnici

O webinaru

U skladu sa odredbama Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji obavještavamo vas da će se u četvrtak 12. januara 2023. godine  održati:

SPECIJALISTIČKI WEBINAR  na temu:

IZMIJENJENI I DOPUNJENI PORESKI PROPISI

koji su usvojeni i objavljeni 31.12.2022. godine a odnose se na brojne izmjene i dopune poreskih propisa koji će biti u primjeni tokom 2023. godine.

Na webinaru će biti posebno obrađene sledeća pitanja:

1. Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica

- Novi (osmi) izvor oporezivog dohodka od 01.01.2023. ‘’Prihod od drugih primanja’’

- novi način utvrđivanja kapitalne dobiti

2. Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Oporezivanje pozajmica fizičkom licu stopom od 15% u 2023.

3. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

4. Novi Opšti kolektivni ugovor od 01.01.2023. godine.

Pozivamo vas da ukoliko imate pitanja vezanih za navedena (i druga) pitanja,  da ista prosledite na e-mail irrcg@irrcg.co.me  do 11.01.2023. godine.

Detaljan program webinara će biti objavljen u ponedjeljak 09.01.2023.godine.

Podsjećamo da učešćem na ovom webinaru ostvarujete 5 sati provjerljive kontinurane edukacije za 2023. godinu.

Webinar se organizuje samo za članove Instituta RRCG sa obavezom plaćanja kotizacije u iznosu od 50 eura. Uplatu kotizacije možete izvršiti na sljedeće žiro račune:

CKB banka: 510-205458-04

Hipotekarna banka: 520-402105-52

Podijeli ovaj događaj

bottom of page