top of page
Javna rasprava o predaji M4 obrasca i evidenciji radnog staža
Javna rasprava o predaji M4 obrasca i evidenciji radnog staža

Termin će biti naknadno objavljen

|

Lokacija će biti naknadno objavljena

Javna rasprava o predaji M4 obrasca i evidenciji radnog staža

Vrijeme i mjesto održavanja

Termin će biti naknadno objavljen

Lokacija će biti naknadno objavljena

Učesnici

O webinaru

Obavještavamo vas da je na inicijativu Instituta računovođa i revizora CG 21.04.2023. godine održan sastanak između direktora Instituta RRCG Rada Šćekića i v.d. direktora Fonda PIO gospodina Ranka Aligrudića.

Tema sastanka je bio razgovor oko dokumentacije neophodne za evidenciju radnog staža-obrasca M-4.

Iskazana je potpuna saglasnost u pogledu pretjeranog obima dokumentacije koja se traži od privrednih subjekata kao neophodna za evidenciju radnog staža, kao i to da u različitim opštinama podružnice PIO zahtijevaju dokumentaciju koja nije ista kao kod drugih podružnica.

U tom pravcu su rukovodioci obje institucije saglasni da treba:

· od strane Instituta RRCG i Fonda PIO ovu inicijativu formalno uobličiti kroz odgovarajući dokument o saradnji u kome bi se istakli problemi i predložili načini bržeg rješenja evidencije radnog staža.

· nastojati da se kroz seminare i konferencije koje bi bile održane u organizaciji i Fonda PIO i Instituta RRCG istaknu problemi u realizaciji ovih aktivnosti i da se razmotre mogućnosti prevazilaženja istih.

· pokrenuti zajedničku inicijativu prema nadležnom Ministarstvu finansija i Upravi prihoda i carina radi informisanja nadležnih institucija o potrebi i načinu preuzimanja podataka iz Uprave prihoda i carina-Poreske uprave od strane Fonda PIO koji su neophodni za evidenciju radnog staža.

Predlažemo da u narednom periodu u organizaciji Instituta RRCG organizujemo ''javnu'' stručnu raspravu vezano za navedena pitanja, na kojoj bi pozvali sve prethodno navedene institucije i istakli probleme sa kojima se susrećemo.

Pozivamo sve zainteresovane koleginice i kolege koji su u mogućnosti da učestvuju na toj konferenciji, da iskažu interesovanje putem websajta, radi adekvatne organizacije u pogledu obezbjeđivanja sale.

Podijeli ovaj događaj

bottom of page