top of page
Novi, izmijenjeni i dopunjeni propisi  koji se odnose na poslovanje u 2024. godini.
Novi, izmijenjeni i dopunjeni propisi  koji se odnose na poslovanje u 2024. godini.

уто 30. јан

|

Zoom

Novi, izmijenjeni i dopunjeni propisi koji se odnose na poslovanje u 2024. godini.

Prijavljivanje za ovaj webinar je završeno.
Vidi ostale seminare

Vrijeme i mjesto održavanja

30. јан 2024. 10:00 – 15:00

Zoom

Učesnici

O webinaru

Poštovane koleginice i kolege,

Krajem 2023. godine, Skupština CG je usvojila jedan dio poreskih propisa koji se odnose na oporezivanje privrednih subjekata u 2024. godini.

Smatrajući korisnim da propise koji su od značaja za vaš rad zajednički analiziramo,  Institut RRCG će dana 30. januara 2024. godine u 10:00h održati webinar na temu:

Novi, izmijenjeni i dopunjeni propisi koji se odnose na poslovanje u 2024. godini.

Propisi koji će biti obrađeni na navedenom webinaru i teme koje predlažemo su  sledeće:

1. ZAKON O PDV-u

-Promjene kod obračuna PDV-a od 01.01.2024. godine vezane za oporezivanje pojedinih ugostiteljskih usluga i peleta,

2. ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

-Obračun poreza po odbitku u 2024. godini,

-Obračun kapitalnog dobitka i gubitka u 2024. godini

3. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Pozivamo vas da za predviđeni seminar pošaljete pitanja po navedenim tačkama.

Sve vaše predloge očekujemo najkasnije do 29.01.2024. godine.

Podsjećamo da učešćem na ovaj seminar ostvarujete 5 sati provjerljive kontinuirane edukacije, kao i da se organizuje samo za članove Instituta RRCG sa obavezom plaćanja kotizacije u iznosu od 50 eura.

Podsjećanja radi, članovi Instituta su isključivo pojedinci koji su u prethodnom periodu stekli zvanje Računovođa/Ovlašćeni računovođa kod IRRCG i izmirili obavezu za 2023. godinu.

Uplatu kotizacije možete izvršiti na sljedeće žiro račune sa naznakom ZA SEMINAR:

CKB banka: 510-205458-04

Hipotekarna banka: 520-402105-52

Uplatu članarine možete izvršiti na gore navedene račune za naznakom ČLANARINA 2024, najkasnije do 31.03.2024. godine.

Uprava IRRCG

Podijeli ovaj događaj

bottom of page