top of page

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum objave/održavanja:

28. јануар 2022.

Institut računovođa i revizora CG će u četvrtak 27.01.2022. godine sa početkom u 10.00 časova, održati drugi webinar na sledeće teme:


  • Primjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica od 01.01.2022. godine u vezi obračuna zarada za ranije poreske periode i dostavljanje obrasca IOPPD,

  • Primjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica od 01.01.2022. godine kod isplate ''ostalih ličnih primanja'' prema novim poreskim stopama,

  • Primjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica od 01.01.2022. godine u vezi obračuna poreza na dobit po promijenjenim poreskim stopama.


 

Prijavljivanje na webinar i sva pitanja je moguće dostaviti putem linka https://forms.gle/JG6h7wcsm2FvC5dSA.

Prijavljivanje za učešće na webinaru će biti omogućeno do srijede, 26.01.2022. godine do 14h.


 

Učešće na webinaru će biti omogućeno samo licima koja imaju status redovnog člana IRRCG.

Status redovnog člana imaju lica koja posjeduju sertifikate ''Računovođa'', ''Ovlašćeni računovođa'', izdate od strane IRRCG ili priznate od strane IRRCG (izdate od drugih lica a po tom osnovu im je priznato jedno od dva navedena zvanja). Ovaj seminar se vrednuje sa 5h kontinuirane profesionalne edukacije za 2022.godinu.

Anchor 1
bottom of page