top of page

Izmjene i dopune zakonskih propisa koji stupaju na snagu 2022. godine

Datum objave/održavanja:

13. јануар 2022.

Povodom stupanja na snagu od 01.01.2022. godine značajnog broja izmjena i dopuna poreskih propisa, radi informisanja i blagovremene pripreme za primjenu istih, Institut računovođa i revizora CG će u četvrtak 13.01.2022. godine u 10.00h održati webinar putem Zoom platforme na sledeće teme:


1. Primjena Zakona o dopunama zakona o porezu na dodatu vrijednost koji stupa na snagu 08.01.2022, a kojim se u članu 24a stav 1 poslije tačke 6a, dodaje se nova tačka koja glasi: "6b) usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga."


2. Primjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica od 01.01.2022. godine u vezi obračuna zarada za ranije poreske periode i dostavljanje obrasca IOPPD,


3. Primjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica od 01.01.2022. godine kod isplate ''ostalih ličnih primanja'' prema novim poreskim stopama,


4. Primjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica od 01.01.2022. godine u vezi obračuna poreza na dobit po promijenjenim poreskim stopama,


5. Odgovori na pitanja učesnika


 

Prijavljivanje na webinar se vrši popunjavanjem prijave na https://forms.gle/L1x6vVDMK443BK7Z8. Nakon popunjavanja podataka i provjere od strane administratora, svim učesnicima će biti poslate instrukcije za prijavljivanje na webinar na e-mail koji su naveli u prijavi. Ovaj seminar se vrednuje sa 5h kontinuirane profesionalne edukacije za 2022.godinu.


Molimo sve zainteresovane da svoja pitanja blagovremeno dostave na e-mail [email protected] da bi predavači mogli kvalitetno da ih analiziraju i daju odgovore.


 

Učešće na webinaru će biti omogućeno samo licima koja imaju status redovnog člana IRRCG. Status redovnog člana imaju lica koja posjeduju sertifikate ''Računovođa'', ''Ovlašćeni računovođa'', izdate od strane IRRCG ili priznate od strane IRRCG (izdate od drugih lica a po tom osnovu im je priznato jedno od dva navedena zvanja) kao i da su redovno izmirivali obaveze plaćanja članarine prethodnih godina. (Pretplata na časopise ne podrazumijeva članstvo).

Anchor 1
bottom of page