top of page

Izmjenjeni i dopunjeni poreski propisi (2023)

Datum objave/održavanja:

12. јануар 2023.

U skladu sa odredbama Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji obavještavamo vas da će se u četvrtak 12. januara 2023. godine  održati:


 SPECIJALISTIČKI WEBINAR  na temu: 


IZMIJENJENI I DOPUNJENI PORESKI PROPISI


koji su usvojeni i objavljeni 31.12.2022. godine a odnose se na brojne izmjene i dopune poreskih propisa koji će biti u primjeni tokom 2023. godine.


 Na webinaru će biti posebno obrađena sledeća pitanja:


1. Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica

- Novi (osmi) izvor oporezivog dohotka od 01.01.2023. ‘’Prihod od drugih primanja’’

- novi način utvrđivanja kapitalne dobiti


2. Zakon o porezu na dobit pravnih lica

- Oporezivanje pozajmica fizičkom licu stopom od 15% u 2023.


3. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.


4. Novi Opšti kolektivni ugovor od 01.01.2023. godine.


Pozivamo vas da ukoliko imate pitanja vezanih za navedena (i druga) pitanja,  da ista prosledite na e-mail [email protected]  do 11.01.2023. godine.


Podsjećamo da učešćem na ovom webinaru ostvarujete 5 sati provjerljive kontinurane edukacije za 2023. godinu.


Webinar se organizuje samo za članove Instituta RRCG sa obavezom plaćanja kotizacije u iznosu od 50 eura. Uplatu kotizacije možete izvršiti na sljedeće žiro račune:

CKB banka: 510-205458-04

Hipotekarna banka: 520-402105-52


Za dva učesnika iz jedne kompanije se odobrava popust u iznosu od 40% na ukupan iznos kotizacije, za tri učesnika 50% a za četri i više 60% popusta.


Detaljan program webinara možete preuzeti u nastavku.


Program rada
.pptx
Download PPTX • 432KBAnchor 1
bottom of page