top of page

Javna rasprava o podnošenju M4 obrasca i evidenciji radnog staža

Datum objave/održavanja:

5. септембар 2023.

Poštovani/a,


Obavještavamo vas da je na inicijativu Instituta računovođa i revizora CG 21.04.2023. godine održan sastanak između direktora Instituta RRCG Rada Šćekića i v.d. direktora Fonda PIO gospodina Ranka Aligrudića.


Tema sastanka je bio razgovor oko dokumentacije neophodne za evidenciju radnog staža-obrasca M-4.


Iskazana je potpuna saglasnost u pogledu pretjeranog obima dokumentacije koja se traži od privrednih subjekata kao neophodna za evidenciju radnog staža, kao i to da u različitim opštinama podružnice PIO zahtijevaju dokumentaciju koja nije ista kao kod drugih podružnica.


U tom pravcu su rukovodioci obje institucije saglasni da treba:

·        od strane Instituta RRCG i Fonda PIO ovu inicijativu formalno uobličiti kroz odgovarajući dokument o saradnji u kome bi se istakli problemi i predložili načini bržeg rješenja evidencije radnog staža.   

·        nastojati da se kroz seminare i konferencije koje bi bile održane u organizaciji i Fonda PIO i Instituta RRCG istaknu problemi u realizaciji ovih aktivnosti i da se razmotre mogućnosti prevazilaženja istih.

·        pokrenuti zajedničku inicijativu prema nadležnom Ministarstvu finansija i Upravi prihoda i carina radi informisanja nadležnih institucija o potrebi i načinu preuzimanja podataka iz Uprave prihoda i carina-Poreske uprave od strane Fonda PIO koji su neophodni za evidenciju radnog staža.


Predlažemo da u narednom periodu u organizaciji Instituta RRCG organizujemo ''javnu'' stručnu raspravu vezano za navedena pitanja,  na kojoj bi pozvali sve prethodno navedene institucije  i istakli probleme sa kojima se susrećemo.


Pozivamo sve zainteresovane koleginice i kolege koji su u mogućnosti da  učestvuju na toj konferenciji, da iskažu interesovanje putem websajta na linku https://www.irrcg.co.me/event-details/javna-rasprava-o-predaji-m4-obrasca-i-evidenciji-radnog-staza/form, radi adekvatne organizacije u pogledu obezbjeđivanja sale.

 

S poštovanjem,

Uprava IRRCG

 

 

 

 

Anchor 1
bottom of page