top of page

MSFI 16-Lizing

Datum objave/održavanja:

10. март 2022.

U skladu sa odredbama Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji obavještavamo vas da će se dana 10 marta 2022. godine održati stručni webinar na temu primjena MSFI-16-Lizing kod sastavljanja godišnjih finansijskih izvještaja za 2021. godinu.


Na seminaru će biti obrađene sledeće teme:

· Šta to donosi MSFI 16-kraće uvodno izlaganje

· Identifikacija Ugovora o lizingu;

· Određivanje trajanja lizinga;

· Odmjeravanje sredstva sa pravom korišćenja i obaveze za lizing

· Prva primjena MSFI 16

· Poreski aspekt primjene MSFI 16


 

Prijavljivanje na webinar se vrši isključivo online u okviru sekcije Seminari<Registraciona forma za seminare (https://www.irrcg.co.me/registraciona-forma-seminar)

U cilju unaprijeđenja kvaliteta webinara, pozivamo vas da za navedeni seminar predložite teme koje bi trebalo obraditi i svoja pitanja dostavite na e-mail [email protected].


Konačni program rada možete preuzeti u nastavku:


Program rada
.pptx
Download PPTX • 393KB

 

Učešćem na ovom webinaru ostvarujete 5 sati provjerljive kontinuirane edukacije.Učešće na webinaru imaju isključivo članovi Instituta RRCG sa obavezom plaćanja kotizacije u iznosu od 50,00 eura.


Uplatu kotizacije možete izvršiti na sledeće žiro račune Instituta:

- CKB banka 510-205458-04;

- Hipotekarna banka 520-402105-52


Anchor 1
bottom of page