top of page

Primjena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Datum objave/održavanja:

2. фебруар 2024.
Poštovane koleginice i kolege,

Donošenjem (novog) ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Službeni list Crne Gore", br. 110/23 od 12.12.2023) uvedene su brojne novine kako u pogledu obaveza koje ima svako pravno lice kao obveznik njegove primjene, tako i u pogledu obaveza lica koja su zadužena za njegovu implementaciju i praćenje.

Smatrajući korisnim da propise koji su od značaja za vaš rad zajednički analiziramo, Institut RRCG će dana 08. februara 2024. godine u 10:00h održati webinar na temu:

Primjena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i
 finansiranju terorizma  
 

Navedena tema će biti obrađena kroz sledeća poglavlja:
1. NOVI ZAKON-NOVE OBAVEZE ZA OBVEZNIKE PRIMJENE SA UPOREDNIM PREGLEDOM RANIJIH I SADAŠNJIH OBAVEZA
 
2. OBAVEZE PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA KROZ ODREDBE NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA
 
3. OBAVEZE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA KOD FORMIRANJA I VODJENJA REGISTRA STVARNIH VLASNIKA
 
Važno je istaći da novinu u ovom dijelu predstavlja proširenje liste obveznika na privredna društva, pravna lica, preduzetnike i fizička lica (uključujući advokate i notare), koja obavljaju djelatnost, odnosno poslove posredovanja u iznajmljivanju nekretnina u transakcijama u kojima mjesečni zakup iznosi 10.000 eura ili više, kao i poslove izgradnje stambeno poslovnih objekata, nad kojima će nadzor vršiti Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovdje je potrebno staviti poseban akcenat na identifikaciju klijenta kao i utvrđivanje stvarnog vlasnika klijenta.

Od obaveza lica koji su obveznici primjene ovog zakona ističemo da je dužan da:
·        odredi ovlašćeno lice za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i njegovog zamjenika i obezbjeđuje uslove za njihov rad;
·        organizuje redovno stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
·        sačini i redovno ažurira sopstvenu listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija;
·        vodi evidencije i obezbijedi zaštitu i čuvanje informacija, podataka i dokumentacije pribavljene u skladu sa ovim zakonom;

Kao što se iz tema može vidjeti, namjera organizatora je da ukaže na obaveze privrednih društava, sa posebnim osvrtom na računovodstvene agencije, koje su definisane novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Pozivamo vas da za predviđeni seminar pošaljete vaše predloge i pitanja po navedenim tačkama.
Sve vaše predloge očekujemo do 07.02.2024. godine.

Podsjećamo da učešćem na ovaj seminar ostvarujete 5 sati provjerljive kontinuirane edukacije, kao i da se organizuje samo za članove Instituta RRCG sa obavezom plaćanja kotizacije u iznosu od 50,00 eura.

Uplatu kotizacije možete izvršiti na sljedeće žiro račune Instituta sa naznakom KOTIZACIJA ZA WEBINAR:
- CKB banka: 510-205458-04
- Hipotekarna banka: 520-402105-52
 
Agendu webinara možete pogledati u prilogu objave.
 
Pozdrav,

Uprava IRRCG


agenda IRRCG
.docx
Download DOCX • 15KB

Anchor 1
bottom of page