top of page

Radionica Transferne cijene - prijava za naredne cikluse i opštine pored Podgorice

Datum objave/održavanja:

5. март 2024.

Institut RRCG je dana 21.02.2024. godine objavio namjeru o održavanju radionice za izradu studije o transfernim cijenama.

Cilj ove objave je bio da organizujemo radionicu za kolege koje imaju obavezu da urade studiju o transfernim cijenama do 31.03.2024. godine kao prvom roku koji je predviđen zakonskim odredbama za 2023. godinu, a koji je najčešće povezan sa zahtjevom revizora da želi prije svog revizorskog mišljenja da ima izrađenu studiju.

Podsjećamo da je period do 30.06.2024. godine potpuno identičan rok za blagovremenu izradu studije o transfernim cijenama za 2023. godinu.

Kako je od strane brojnih članova iskazano ''nezadovoljstvo'' što se radionica organizuje u periodu sastavljanja bilansa i poreske prijave, obavještavamo sve zainteresovane da je namjera organizacije radionice od strane Instituta RRCG da pomogne svojim članovima da se osposobe da mogu samostalno da izrade potrebne studije o transfernim cijenama.
U tom cilju, svi zainteresovani koji bi pohađali obuku u narednim terminima koji će biti organizovani mogu da se prijave na u okviru registracione forme na websajtu (direktan link: https://www.irrcg.co.me/event-details/radionica-transferne-cijene-prijava-za-naredne-cikluse-i-opstine-pored-podgorice/form) , a Institut RRCG će u zavisnosti od interesovanja nastojati da ove radionice organizuje regionalno ili u pojedinim opštinama (Podgorica, Bar, Ulcinj, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Bijelo Polje), u zavisnosti od broja zainteresovanih članova. Prijavljivanje će biti otvoreno do 05.03.2024. godine, kako bi nakon navedenog roka bili u prilici da izvršimo sve pripremne aktivnosti za organizaciju radionice.

Takođe, termini organizacije ove radionice mogu biti prilagođeni potrebama članova na način da to može biti tokom pet radnih dana, ali i tokom dva vikenda, u periodu od 01. aprila do kraja juna 2024. godine.

Radionica uključuje tri radna dana praktičnog rada koji iziskuju rad uživo, tako da organizacija praktičnog rada putem zoom aplikacije nije izvodljiva.

Napominjemo da prva radionica „Transferne cijene“ u Podgorici će se održati u periodu od 04.03-13.03.2024. godine i da ova objava ne podrazumijeva ukidanje ovog ciklusa, već samo namjeru za organizovanje narednih ciklusa za sve zainteresovane učesnike.

Sve informacije o detaljima radionice i cijeni možete pronaći na https://www.irrcg.co.me/news-2/radionica-%22transferne-cijene%22-
Anchor 1
bottom of page