top of page

Sastavljanje godišnje poreske prijave za porez na dohodak fizičkih lica-GPPFL za 2023. godinu

Datum objave/održavanja:

22. април 2024.

Poštovane koleginice i kolege,
 
U skladu sa odredbama Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji obavještavamo vas da će Institut računovođa i revizora CG organizovati webinar dana 22. aprila 2024. godine na temu:
 
"Sastavljanje godišnje poreske prijave za porez na dohodak fizičkih lica-GPPFL za 2023. godinu"
 
Propisi kojima je uređen način sastavljanja i obaveza dostavljanja poreske prijave za obračun poreza na dohodak fizičkih lica za 2023. godinu su skoro u potpunosti ostali nepromijenjeni u odnosu na obavezu za 2022. godinu.
 
Kako nema značajnijih izmjena u odnosu na prethodnu godinu, predlažemo članovima da u cilju racionalizacije navedenog webinara i vašeg radnog vremena mogućnost da sami oblikujete agendu navedenog webinara kroz predlog tema za obradu od strane predavača, kao i davanja odgovora na postavljena pitanja.
 
Na webinaru će biti obrađene sledeće teme:
1.    Informacija o obavezi registracije stvarnog vlasnika
2.    Obveznici sastavljanja GPPFL za 2023 godinu
3.    Obveznici GPPFL po osnovu ličnih primanja kod dva ili više poslodavaca
4.    Pravni i poreski status  i GPPFL obveznika po osnovu samostalne djelatnosti
5.    Izmjene kod obveznika GPPFL po osnovu kapitalne dobiti za 2023. godinu 
6.    Odgovori na pitanja

Pozivamo vas da za predstojeći webinar u okviru registracione prijave postavite sva pitanja odnosno predložite oblasti koje bi bile korisne za obradu, na kojima će se predavači fokusirati prilikom svojih izlaganja. Ukoliko je potrebno detaljnije objasniti konkretnu situaciju, možete svoja pitanja postaviti putem e-mail adrese [email protected].
Sve vaše predloge i pitanja očekujemo najkasnije do 19.04.2024. godine.
 

Prijavljivanje na webinar
 
Prijavljivanje i postavljanje pitanja se vrši isključivo popunjavanjem registracione forme na https://www.irrcg.co.me/event-details/sastavljanje-godisnje-poreske-prijave-za-porez-na-dohodak-fizickih-lica-gppfl-za-2023-godinu/form.
 
Prijavljivanje za webinar putem websajta je obavezno. Nakon popunjavanja registracione forme, na e-mail koji ste naveli u prijavi ćete dobiti instrukcije za prijavljivanje na Zoom platformu. Ukoliko ne dobijete instrukcije u prvih pet minuta po slanju prijave, prvenstveno je potrebno da provjerite foldere spam/junk/promocije u cilju provjere da li možda mail stigao u neki od navedenih foldera. Ako niste primili e-mail sa instrukcijama, u tom slučaju je potrebno kontaktirati organizatora na e-mail [email protected].
 

Cijena, trajanje webinara i ostale bitne informacije
 
Webinar se održava u ponedeljak, 22.04.2024. godine sa početkom u 10:00h, online putem Zoom platforme. Ukoliko do sada niste imali iskustva sa prijavljivanjem na Zoom platfromu, možete zatražiti pisane instrukcije po koracima na e-mail [email protected].
 
Predstojeći webinar predstavlja redovni godišnji webinar i učešćem na ovom seminaru ostvarujete 5 sati provjerljive kontinurane edukacije. Napominjemo da se isti organizuje samo za članove Instituta RRCG bez obaveze plaćanja kotizacije.
 
Za sve članove koji nisu izmirili obavezu po osnovu članarine za 2024. godinu, istu mogu izmiriti na sljedeće žiro račune u cilju učešća na webinaru:
·       CKB banka: 510-205458-04
·       Hipotekarna banka: 520-402105-52
Anchor 1
bottom of page