top of page

Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja i poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2022. godinu

Datum objave/održavanja:

28. фебруар 2023.

U skladu sa odredbama Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji, dana 28. februara 2023. godine će se održati webinar na temu:


Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja i poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2022. godinu

 

Kako za navedene teme nema značajnijih izmjena u odnosu na prethodnu godinu predlažemo sledeću agendu:

1.     Obveznici sastavljanja godišnjih finansijskih izvještaja za 2022. godinu

2.     Kraći osvrt na sadržinu finansijskih iskaza

3.     Odgovori na pitanja vezana za godišnje finansijske izvještaje

4.     Obveznici sastavljanja poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2022. godinu

5.     Skretanje pažnje kod popunjavanja određenih pozicija poreske prijave 

6.     Odgovori na pitanja vezana za porez na dobit pravnih lica


Pozivamo vas da prema navedenim tačkama za predviđeni seminar predložite teme na kojima bi se predavači zadržali tokom izlaganja, kao i pitanja po navedenim tačkama.


Sve vaše predloge očekujemo do 27.02.2022. godine. Svoja pitanja možete poslati prilikom prijavljivanja ili na e-mail [email protected].


Podsjećamo da učešćem na ovom seminaru ostvarujete 5 sati provjerljive kontinuirane edukacije, kao i da se organizuje samo za članove Instituta RRCG bez obaveze plaćanja kotizacije.


Prijavljivanje za webinar se vrši isključivo putem websajta www.irrcg.co.me u okviru sekcije Seminari < Registraciona forma za seminare (direktan link: https://www.irrcg.co.me/event-details/sastavljanje-godisnjih-finansijskih-izvjestaja-i-poreske-prijave-za-porez-na-dobit-pravnih-lica-za-2022-godinu )

 

Uprava IRRCG
Anchor 1
bottom of page