top of page

Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja i poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2023. godinu

Datum objave/održavanja:

29. фебруар 2024.


U skladu sa odredbama Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji planiramo da dana 29. februara 2024. godine održimo webinar na temu:

Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja i
poreske prijave za porez na dobit pravnih lica
za 2023. godinu.
 
Propisi kojima je uređen način sastavljanja i obaveza dostavljanja finansijskih izvještaja i poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica za 2023. godinu su skoro u potpunosti ostali nepromijenjeni u odnosu na obavezu za 2022. godinu.

Kako nema značajnijih izmjena u odnosu na prethodnu godinu predlažemo da u cilju racionalizacije navedenog webinara i vašeg radnog vremena nudimo članstvu mogućnost da sami oblikujete agendu navedenog webinara kroz predlog tema za obradu od strane predavača, kao i davanja odgovora na postavljena pitanja.

Pozivamo vas da prema navedenim oblastima (bilansi i poreska prijava) za predviđeni webinar predložite teme koje bi vama bile od značaja za sastavljanje finansijskih izvještaja i poresku prijavu, na kojima bi se predavači zadržali tokom svojih izlaganja, kao i pitanja po navedenim tačkama.
Sve vaše predloge očekujemo do 27.02.2024. godine.

Prijavljivanje i postavljanje pitanja se vrši isključivo na popunjavanjem registracione forme na https://www.irrcg.co.me/event-details/sastavljanje-finansijskih-izvjestaja-i-prijave-poreza-na-dobit-za-2023-godinu/form.

Podsjećamo da učešćem na ovaj seminar ostvarujete 2 x 5 sati provjerljive kontinurane edukacije, kao i da se organizuje samo za članove Instituta RRCG bez obaveze plaćanja kotizacije.
 
Uprava IRRCG

Agenda webinara

29.02.2024 Agenda
.pptx
Download PPTX • 572KB
Anchor 1
bottom of page