top of page

Sastavljanje prijave poreza na dohodak fizičkih lica za 2021. godinu

Datum objave/održavanja:

12. април 2022.

U skladu sa odredbama Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji, u utorak 12.04.2022. godine u 10h, će biti održan webinar na temu Sastavljanje prijave poreza na dohodak fizickih lica za 2021. godinu-GPPFL.


Pozivamo vas da za navedeni seminar predložite teme koje bi po vama trebalo obraditi i time doprineste kvalitetu tog seminara. Sve vaše predloge očekujemo do 11.04.2022. godine, kada će biti definisan konačan program seminara.


Podsjećamo da učešćem na ovom webinaru ostvarujete 5 sati provjerljive kontinurane edukacije, kao i da se isti organizuje samo za članove Instituta RRCG bez obaveze plaćanja kotizacije. Pravo učešća imaju isključivo članovi koji su izmirili obavezu po osnovu članarine za 2022. godinu.

Anchor 1
bottom of page