top of page

Transferne cijene

Datum objave/održavanja:

17. фебруар 2023.

U skladu sa odredbama Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji, obavještavamo vas da će se u petak, 17. februara 2023. godine  održati:


SPECIJALISTIČKI WEBINAR


TRANSFERNE CIJENE


kao obaveza koja se prvi put primjenjuje za 2022. godinu u CG kod obračuna poreza na dobit pravnih lica.


Na seminaru će biti posebno obrađena tema ''Transfernih cijena'' propisana odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Uputstva o bližem načinu utvrđivanja transfernih cijena, kroz sledeća pitanja:

1.    Smjernice OECD i princip ‘’van dohvata ruke’’

2.    Status povezanih lica za obračun transfernih cijena

3.    Propisane forme elaborata o transfernim cijenama i rokovi za dostavljanje elaborata

4.    Sadržina elaborata o transfernim cijenama

5.    Metode za utvrđivanje transfernih cijena

6.    Evidentiranje razlika iz elaborata u poreskoj prijavi

 

Pozivamo Vas da ukoliko imate pitanja vezana za navedene teme, da ista postavite u okviru prijave na webinar do 15.02.2023. godine, iz razloga što se ova tema prvi put primjenjuje u CG i ne postoji dovoljno iskustva u tumačenju pojedinih odredbi, a u cilju pripreme odgovora na ista.  


Podsjećamo da učešćem na ovaj seminar ostvarujete 5 sati provjerljive kontinuirane edukacije, kao i da se organizuje isključivo za članove Instituta RRCG sa obavezom plaćanja kotizacije u iznosu od 50 eura.


Prijavljivanje na webinar se vrši isključivo putem websajta www.irrcg.co.me u okviru sekcije Seminari < Registraciona forma za webinar (direktan link: https://www.irrcg.co.me/event-details/transferne-cijene).


Ukoliko vam je potrebna informacija o stečenom broju sertifikata, isti možete pronaći u okviru Registra članova na linku https://www.irrcg.co.me/registarclanova (u gornjem desnom uglu u polju Pretraži upišite ime i prezime).

 

Uplatu kotizacije je moguće izvršiti na sledeće žiro račune:

CKB banka: 510-205458-04

Hipotekarna banka: 520-402105-52

 

Napomena: Sve fakture će biti izrađene nakon održanog webinara i potvrde učešća na webinaru.

 

Uprava IRRCGAnchor 1
bottom of page