top of page

Webinar "Novi, izmijenjeni i dopunjeni propisi koji se odnose na poslovanje u 2024. godini"

Datum objave/održavanja:

30. јануар 2024.
Poštovane koleginice i kolege,

Krajem 2023. godine, Skupština CG je usvojila jedan dio poreskih propisa koji se odnose na oporezivanje privrednih subjekata u 2024. godini.
Smatrajući korisnim da propise koji su od značaja za vaš rad zajednički analiziramo,  Institut RRCG će dana 30. januara 2024. godine u 10:00h održati webinar na temu:

Novi, izmijenjeni i dopunjeni propisi
koji se odnose na poslovanje u 2024. godini.
 
Propisi koji će biti obrađeni na navedenom webinaru i teme koje predlažemo su  sledeće:
1.     ZAKON O PDV-u
-Promjene kod obračuna PDV-a od 01.01.2024. godine vezane za oporezivanje pojedinih ugostiteljskih usluga i peleta,
2.     ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
-Obračun poreza po odbitku u 2024. godini,
-Obračun kapitalnog dobitka i gubitka u 2024. godini
3.     ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Pozivamo vas da za predviđeni seminar pošaljete pitanja po navedenim tačkama.

Sve vaše predloge očekujemo najkasnije do 29.01.2024. godine.

Podsjećamo da učešćem na ovaj seminar ostvarujete 5 sati provjerljive kontinuirane edukacije, kao i da se organizuje samo za članove Instituta RRCG sa obavezom plaćanja kotizacije u iznosu od 50 eura.

Podsjećanja radi, članovi Instituta su isključivo pojedinci koji su u prethodnom periodu stekli zvanje Računovođa/Ovlašćeni računovođa kod IRRCG i izmirili obavezu za 2023. godinu.

Prijavljivanje za webinar je obavezno. Prijavu možete ispuniti na websajtu www.irrcg.co.me (direktan link za prijavu: https://www.irrcg.co.me/event-details/novi-izmijenjeni-i-dopunjeni-propisi-koji-se-odnose-na-poslovanje-u-2024-godini/form )

Uplatu kotizacije možete izvršiti na sljedeće žiro račune sa naznakom ZA SEMINAR:
CKB banka: 510-205458-04
Hipotekarna banka: 520-402105-52
 
Uplatu članarine možete izvršiti na gore navedene račune za naznakom ČLANARINA 2024, najkasnije do 31.03.2024. godine.
 

Agendu webinara možete pogledati u fajlovima koji su priloženi na dnu objave.


Uprava IRRCG


PROGRAM WEBINARA PROPISI U 2024
.ppt
Download PPT • 392KB


Anchor 1
bottom of page