top of page

Webinar „Pripremne aktivnosti za godišnji popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12. 2023. godine“

Datum objave/održavanja:

30. новембар 2023.

Datum održavanja: 30. novembar 2023. godine u 10:00-15:00h

Mjesto održavanja: Online putem Zoom platforme

Iznos kotizacije: Besplatno za sve članove IRRCG koji su izmirili obavezu po osnovu članarine za 2023. godinu; učešće trećih lica nije dozvoljeno


Uvaženi članovi/ce Instituta,


Na kraju svake godine vrše se pripreme za sprovođenje popisa, koji se, kao zakonska obaveza, mora izvršiti sa stanjem na dan 31.12.2023 godine. Cilj ovog webinara je da objasni tok popisa, definiše računovodstveno i poresko stanovište manjka i viškova pojedinačnih sredstava (trgovinske robe, gotovih proizvoda, sirovina, materijala, osnovnih sredstava, sitnog inventara) i navede obaveze preduzeća za uspješno sprovođenje kompletnog procesa popisa imovine i obaveza.


SEMINAR je namenjen direktorima, pravnicima, računovođama, knjigovođama i svim predsednicima i članovima popisnih komisija, kao i zaposlenima koji učestvuju u popisu.

Imajući u vidu da je ovo jedan od redovnih godišnjih seminara, koji se organizuje svake godine u cilju adekvatne pripreme za sastavljanje vjerodostojnih i objektivnih finansijskih iskaza u skladu sa MRS/MSFI, pozivamo sve članove da do ponedeljka, 27.11.2023. godine do 15h proslijede sva pitanja iz ove oblasti u okviru registracione prijave ili na mail [email protected], koja će biti predmet detaljnog razmatranja na webinaru. Nastojimo da na webinaru predmet diskusije budu pitanja koja su aktuelna u praksi i da razriješimo nedoumice koje se javljaju. Sva poslata pitanja i predložene teme će biti uvažene i na osnovu njih će biti definisan program rada, koji će biti naknadno najavljen. 


Tehnički uslovi za učešće na webinarima

  • Stabilna internet konekcija

  • Praćenje webinara putem računara ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć      slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)

  • Instalirana aplikacija Zoom na uređaju sa kojeg će se pratiti webinar

  • Ako do sada niste koristili Zoom aplikaciju, preporučujemo da isprobate sve instrukcije za prijavljivanje za video-sastanak barem dan ranije

  • Aplikaciju možete preuzeti na https://zoom.us/download

  • Detaljna uputstva za instaliranje i prijavljivanje na Zoom po koracima možete zatražiti od organizatora putem mail-a [email protected]
Anchor 1
bottom of page