Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 04.11.2014 Kategorija: Zakoni

Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji, nacrt

Ministarstvo finansija pokrenulo  javnu raspravu povodom  nacrta  Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji. Javna rasprava trajaće do 30. novembra 2014. godine. Svi zainteresovani mogu na našem sajtu  (www.irrcg.co.me) sekcija  "Propisi" preuzeti objavljene nacrte oba Zakona,  a svi komentari i sugestije mogu se dostaviti na e-mail  irrcg@irrcg.co.me  ili na e-mail: mladen.vlahovic@mif.gov.me do 20. novembra 2014. godine.  Detaljnije...

Objavljeno: 14.10.2014 Kategorija: Ostali aktuelni propisi

Unapređivanje finansijskog izvještavanja

U cilju kvalitetne informisanosti svojih članova o dešavanjima u IFAC- u, objavljujemo članak pod nazivom "Unapređivanje finansijskog izvještavanja: Jačanje lanca finansijskog izvještavanja" čiji je autor glavni izvršni direktor IFAC-a Fajez Čaudri.  Detaljnije...

Objavljeno: 02.10.2014 Kategorija: Novi i aktuelni obrasci

Obrasci finansijskih iskaza na engleskom jeziku

Stručna služba Instituta je za potrebe svojih članova izradila radnu verziju na engleskom jeziku sledećih dokumenata:
- Bilans stanja
- Bilans uspjeha
- Iskaz o tokovima gotovine 
- Iskaz o promjenama na kapitalu
Više u sekciji: Izdavačka djelatnost

Detaljnije...

Objavljeno: 03.09.2014 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja RAČUNOVOĐA, septembar 2014, Podgorica - Kotor, produžen rok za prijavu

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po licenciranom programu Ministarstva prosvjete,  organizuje stručnu obuku za sticanje zvanja RAČUNOVOĐA i to za:
- nezaposlene sa Zavoda za zapošljavanje,
- zaposlene - usavršavanje.
Obuka  se  organizuje  u Podgorici i Kotoru.
Prijavljivanje polaznika  do 22.09.2014. godine na telefon: 020/227-751 , 020/227-708
fax: 020/207-291,
E-mail: irrcg@irrcg.co.me
Web: http://www.irrcg.co.me Detaljnije...