Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 20.09.2021 Kategorija: Aktuelni podaci

Edukacije za PORESKOG SAVJETNIKA 2021/22. god

Institut računovođa i revizora Crne Gore pokreće III ciklus edukacije iz oblasti primjene poreskih propisa u Crnoj Gori-  

PORESKI SAVJETNIK
 

Program edukacije se zasniva na Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika ("Službeni list CG", br. 073/19 od 27.12.2019) i namijenjen je licima koja su zainteresovana za unapređenje znanja iz oblasti neposredne primjene poreskih propisa u CG, kao i licima koja su zainteresovana za sticanje zvanja Poreski savjetnik prema odredbama Zakona o poreskim savjetnicima.
Edukacija bi se odvijala tokom naredna  3 mjeseca po programskim oblastima (14 poglavlja) putem jednodnevnog seminara svake sedmice.
Zainteresovani mogu pohadjati cjelokupni program obuke (14 seminara), ili uzeti učešće na pojedinim oblastima koje su im od interesa.
  
Pozivamo sve zainteresovane da popunjenu prijavu dostave na e-mejl adresu  Instituta RRCG irrcg@irrcg.co.me.
Sve dodatne informacije mozete dobiti putem navedene e-mail adrese  ili putem telefona: 020-227-708
Uskoro će biti objavljen i program rada obuke.

Detaljnije...

Objavljeno: 08.09.2021 Kategorija: Nove i hitne informacije

DOGOVORNI ČAS - 13.09.2021. u 18.00 časova - Škola za sticanje zvanja "RAČUNOVOĐA" - SEPTEMBAR 2021.

Poštovane koleginice i kolege,  
Institut računovođa i revizora organizuje novi ciklus obuke Računovođa, koji se sprovodi po licenciranom programu Ministarstva prosvjete.
Dogovorni čas za sve prijavljene kandidate će biti održan 13.09.2021. godine u 18h, online putem Zoom platforme.
 

Obuka Računovođa je namijenjena licima koja žele da steknu ili usavrše znanja iz oblasti računovodstva u malim i srednjim preduzećima, nezavisno od prethodnog radnog iskustva. U okviru obuke  su uključeni svi segmenti računovodstvenih poslova od registracije preduzeća, evidentiranja knjigovodstvenih promjena zaključno sa izradom završnog računa.     
Zbog trenutne epidemiološke situacije, obuka će biti organizovana online putem Zoom platforme. Obuka se organizuje u trajanju od četri mjeseca, predavanja se održavaju u popodnevnim časovima.  
U pogledu plaćanja, cijena obuke Računovođa iznosi 500,00 eura. Svaki kandidat ima pravo da izvrši plaćanje u četri jednake mjesečne rate, bilo da plaća samostalno ili da je obuka finansirana od strane preduzeća u kojem radi. Sve detalje o programu obuke možete pročitati na http://www.irrcg.co.me/aktuelno/54.  
Ukoliko ste zainteresovani za pohadjanje obuke u septembarskom ciklusu, možete ispuniti Prijavu za školu i poslati na e-mail irrcg@irrcg.co.me.
Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese ili na broj telefona 020/227-708.

Detaljnije...

Objavljeno: 21.07.2021 Kategorija: Aktuelni podaci

NOVO RRF magazin broj 2

 Izašao je  novi broj časopisa RRF magazin broj 2.  
Kompletan sadržaj časopisa možete pogledatiovom  sajtu  u sekciji "Izdavačka djelatnost".  
Između ostalih tekstova vašoj pažnji preporučujemo:    
·         O početku predstojeće primjene MSFI 16 LIZINZI 
  
Autor:  Radojko BOŠKOVIĆ  

§ 
MSFI 15  – Prihodi od ugovora sa kupcima “se zvanično ne primjenjuju kad’ će ne znamao”
Autor: Rade ŠĆEKIĆ  

·        
Oporezivanje prometa nepokretnosti

Autor:  Milan R. IVANOVIĆ  

§ 
Osnovice I stope plaćanja doprinosa za penzijsko I invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih djelatnosti

Autor:  Jovo PAJOVIĆ Detaljnije...

Objavljeno: 08.07.2021 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja "OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA"-SEPTEMBAR 2021.

Institut računovođa i revizora Crne Gore organizuje stručnu obuku za sticanje profesionalnog zvanja ’’OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA’’    

Uslovi za prijavljivanje:      

·         Visoka školska  sprema i najmanje  tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja; 
·         ili završena visoka škola u trogodišnjem trajanju i najmanje  četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
·         ili završena viša škola u dvogodišnjem trajanju i najmanje  pet godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;  

Kandidati koji su na Institutu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), za zvanje Ovlašćeni računovođa predviđeno je polaganje 5 ispita i to:

1.       Finansijski menadžment i kontrola, 
2.       Upravljanje kadrovima, 
3.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo), 
4.       Informacioni sistemi, 
5.       Revizija i finansijsko izvještavanje. 

Za polaznike koji nijesu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), a direktno bi polagali za ovlašćenog računovođu predviđeno je polaganje sledećih ispita:  

   
1.       Privredno pravo,
2.       Javne finansije (Poreski sistem),
3.       Finansijsko računovodstvo,
4.       Evidencija poslovnih promjena i sasatavljanje finansijskih iskaza,
5.       Finansijski menadžment i kontrola, 
6.       Upravljanje kadrovima, 
7.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo), 
8.       Informacioni sistemi, 
9.       Revizija i finansijsko izvještavanje. 

Institut priznaje ispite koji su položeni na fakultetu, o čemu odlučuje Komisija za edukaciju na osnovu dostavljene dokumentacije i uvrdjuje kompatibilnost položenih ispita sa ispitima predvidjenih obukom.

 Za prijavljivanje na obuku, potrebno je da ispunite    Prijavu za školu   i ispunjen obrazac da pošaljete u word ili pdf formatu na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me.  
Pored prijave za školu, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: 

1) Kopiju diplome ili Uvjerenje o završenim akademskim studijama
2) Uvjerenje o položenim ispitima 
3) Dokaz o praktičnom iskustvu minimum 3 godine

4) Molbu za priznavanje položenih ispita (za svaki predmet pojedinačno, za predmete koje ste polagali na Fakultetu i kompatibilni su sa predmetima koji su predvidjeni programom obuke)
5) Silabuse/nastavne programe za predmete za koje prilažete Molbu za priznavanje položenih ispita;  

 Dokaz da ste radili na računovodstvenim poslovima minimum 3 godine može biti potvrda od poslodavca u kojoj stoji navedeno da ste obavljali računovodstvene poslove (ako ste učestvovali u izradi završnog računa obavezno navesti) ili kopija ugovora o radu.

Kompletnu dokumentaciju možete dostaviti skeniranu u pdf formatu na e-mail adresu 
irrcg@irrcg.co.me.
 

Cijena obuke za zvanje "ovlašćeni računovođa" iznosi 500,00 eura. Svi kandidati plaćanje mogu da izvrše u 4 jednake mjesečne rate za vrijeme trajanja obuke.  
Planirano je da obuka počne u drugoj polovini septembra mjeseca.
Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me ili na kontakt telefon 020/227-708.

Detaljnije...