Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 02.06.2015 Kategorija: Zakoni

CRNOGORSKI PORESKI PROPISI - DOPUNA

U izdanju Instituta računovođa i revizora Crne Gore, početkom juna 2015. godine iz štampe je izašla  Dopuna za knjigu  Crnogorski poreski propisi. Prvi dodatak knjige, na oko 130 stranica, obuhvata sve izmjene i dopune i novodonesene poreske propise, zaključno sa 01.05.2015. godine, i ona je priređena tako da obuhvata redakcijski prečišćen tekst  Zakona o poreskoj administraciji  sa komentarom najnovijih izmjena i dopuna. Osim Zakona o poreskoj adminisrtaciji u Dopuni knjige su obrađeni određeni zakoni kao i izmjene i dopune sledećih zakona:

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti,
  • Zakon o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica,
  • Zakonn o porezu na kafu,
  • Zakon o auto putu Bar - Boljare.
Dopuna knjige Crnogorski poreski propisi može se poručiti kod Instituta računovođa i revizora Crne Gore: putem telefona: 020/227-708 ili na
e-mail: irrcg@irrcg.co.me  
Cijena Dopune knjige je 10 (deset) eura sa uračunatim PDV-om.

Detaljnije...

Objavljeno: 02.04.2015 Kategorija: Ostali aktuelni propisi

SEMINAR: Sastavljanja i dostavljanja PORESKE PRIJAVE za porez na dohodak fizičkih lica za 2014.godinu

SEMINAR:  Sastavljanja i dostavljanja PORESKE PRIJAVE za porez na dohodak fizičkih lica za 2014.godinu
Obavještavamo sve članove i druga zaintersovana pravna i fizička lica da će Institut računovođa i revizora Crne Gore organizovati seminar po gore navedenoj temi  po sledećem: 
Podgorica: 20.04.2015.godine, Hotel Ramada, 10.00 časova. Program rada biće naknadno urađen. Detaljnije...

Objavljeno: 17.02.2015 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR, mart 2015, Podgorica - Kotor

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po licenciranom programu Ministarstva prosvjete,  organizuje stručnu obuku za sticanje zvanja RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR i to za:
- nezaposlene sa Zavoda za zapošljavanje,
- zaposlene - usavršavanje.
Obuka  se  organizuje  u Podgorici i Kotoru.
Dogovorni čas, za Podgoricu,  petak, 20.03.2015.godine u 18.00 časova u sali Instituta računovođa i revizora. 
Prijavljivanje polaznika  do 20.03.2015. godine na telefon: 020/227-751 , 020/227-708
fax: 020/207-291,
E-mail: irrcg@irrcg.co.me
Web: http://www.irrcg.co.me Detaljnije...

Objavljeno: 10.02.2015 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA, april 2015. Podgorica

Za  sticanje zvanja OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA mogu aplicirati:

- Lica koja su stekla zvanje ’’RAČUNOVOĐA’’
                      
(predviđeno polaganje pet ispita)

- Lica koja prvi put stiču to zvanje
(predviđeno polaganje devet ispita)

Uslov
:  
* Viša ili visoka stručna sprema
 

* Dokaz o praktičnom iskustvu 3 godine     

Kandidat koji je položio neke od predviđenih ispita može uz zahtjev i dokaz o položenom ispitu biti oslobođen rješenjem Komisije za edukaciju.
Stručna obuka u trajanju od 10 nedjelja će se organizovati u Podgorici i Kotoru.  
 
Prijavljivanje polaznika do 20.04.2015.godine.
Telefoni za kontakt: 020 / 227 – 754  i  020 / 227 – 708
 
E-mail: irrcg@irrcg .co.me


Više u sekciji Edukacija
Detaljnije...