Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 30.04.2015 Kategorija: Nove i hitne informacije

Obuka za zvanje MENADŽER U OBLASTI PROMETA ROBA, maj - jun 2015. Podgorica - Budva

Institut računovođa i revizora  Crne Gore na osnovu Sporazuma o saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove, organizuje obuku za sticanje profesionalnog zvanja,
 MENADŽER U OBLASTI  PROMETA ROBA I USLUGA  
sa sadržajem iz sledećih tematskih cjelina:    

     ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI
     BEZBJEDNOST PROIZVODA
     ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
     PRAVILNIK O KVALITETU MESA I MESNIH PRERAĐEVINA
     PRAVILNIK O KVALITETU MLIJEKA I MLJEČNIH PROIZVODA 
     ZAKON O BEZBJEDNOSTI HRANE
     ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI ŽIVOTNIH NAMIRNICA
     KATEGORIZACIJA HOTELSKIH OBJEKATA
     KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
     ZAKON O TURIZMU
     ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
     ISPUNJENJE PROPISANIH USLOVA ZAŠTITE NA RADU
     EVEIDENCIJA PROMETA I OPOREZIVANJE U TRGOVINI
     EVEIDENCIJA PROMETA I OPOREZIVANJE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
     EVIDENCIJA POSLOVNE DOKUMENTACIJE 
      

Program se realizuje uz angažovanje stručnih lica iz Uprave za inspekcijske poslove.
 

Za polaznike je predvidjeno obezbjedjenje kompletnih zakonskih, podzakonskih propisa i propisanih obrazaca koji se koriste u prometu roba i usluga. 

Nastava se izvodi u terminima od 18-21.00 h, dva puta nedeljno. Sva predavanja su  slajdovana  daju se u prilogu zajedno sa agendom.

Obuka se organizuje u Podgorici i Budvi. Početak maj 2015.godine.  Više u sekciji   Edukacija.
Detaljnije...

Objavljeno: 02.04.2015 Kategorija: Ostali aktuelni propisi

SEMINAR: Sastavljanja i dostavljanja PORESKE PRIJAVE za porez na dohodak fizičkih lica za 2014.godinu

SEMINAR:  Sastavljanja i dostavljanja PORESKE PRIJAVE za porez na dohodak fizičkih lica za 2014.godinu
Obavještavamo sve članove i druga zaintersovana pravna i fizička lica da će Institut računovođa i revizora Crne Gore organizovati seminar po gore navedenoj temi  po sledećem: 
Podgorica: 20.04.2015.godine, Hotel Ramada, 10.00 časova. Program rada biće naknadno urađen. Detaljnije...

Objavljeno: 17.02.2015 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR, mart 2015, Podgorica - Kotor

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po licenciranom programu Ministarstva prosvjete,  organizuje stručnu obuku za sticanje zvanja RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR i to za:
- nezaposlene sa Zavoda za zapošljavanje,
- zaposlene - usavršavanje.
Obuka  se  organizuje  u Podgorici i Kotoru.
Dogovorni čas, za Podgoricu,  petak, 20.03.2015.godine u 18.00 časova u sali Instituta računovođa i revizora. 
Prijavljivanje polaznika  do 20.03.2015. godine na telefon: 020/227-751 , 020/227-708
fax: 020/207-291,
E-mail: irrcg@irrcg.co.me
Web: http://www.irrcg.co.me Detaljnije...

Objavljeno: 10.02.2015 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA, april 2015. Podgorica

Za  sticanje zvanja OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA mogu aplicirati:

- Lica koja su stekla zvanje ’’RAČUNOVOĐA’’
                      
(predviđeno polaganje pet ispita)

- Lica koja prvi put stiču to zvanje
(predviđeno polaganje devet ispita)

Uslov
:  
* Viša ili visoka stručna sprema
 

* Dokaz o praktičnom iskustvu 3 godine     

Kandidat koji je položio neke od predviđenih ispita može uz zahtjev i dokaz o položenom ispitu biti oslobođen rješenjem Komisije za edukaciju.
Stručna obuka u trajanju od 10 nedjelja će se organizovati u Podgorici i Kotoru.  
 
Prijavljivanje polaznika do 20.04.2015.godine.
Telefoni za kontakt: 020 / 227 – 754  i  020 / 227 – 708
 
E-mail: irrcg@irrcg .co.me


Više u sekciji Edukacija
Detaljnije...