Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 04.12.2015 Kategorija: Nove i hitne informacije

Rešenjem Ministarstva prosvjete UP I broj 07-81 od 18. februara 2014.godine IRRCG izdata LICENCA za obrazovanje odraslih u oblasti računovodstva. IRRCG je trenutno jedina ustanova koja posjeduje LICENCU za obrazovanje u ovoj oblasti.

Rešenjem Ministarstva prosvjete  UP I broj 07-81 od 18. februara 2014.godine  “Izaje se LICENCA organizatoru obrazovanja odraslih Institutu računovođa i revizora Crne Gore iz Podgorice, za izvođenje  Programa obrazovanja odraslih  za osposobljavanje za zanimanje: Računovodstveni tehničar/ka“. Za navedeni program obuke, shodno Pravilniku o sticanju profesionalnih zvanja i profesionalnom obrazovanju u Institutu računovođa i revizora Crne Gore, IRRCG vrši osposobljavanje za zvanje RAČUNOVOĐA.
Ovo je trenutno jedina LICENCA  u Crnoj Gori koja je izdata u oblasti računovodstva. Detaljnije...

Objavljeno: 10.11.2015 Kategorija: Ostali aktuelni propisi

Stručna obuka za zvanje PRAVNI SAVJETNIK

INSTITUT RAČUNOVODJA I REVIZORA CG
kao licencirana ustanova za obrazovanje odraslih
 
Poziva sve zainteresovane (nezaposlene i zaposlene radi usavrsavanja)
diplomirane pravnike koji žele da se praktično obuče za poslove

PRAVNOG SAVJETNIKA“ po sledećem:  
1.     OSNIVANJA  PREDUZEĆA
·        Registracija svih oblika privrednih društava.
·        Registracija promjene podataka koji se upisuju u Centralni registar Privrednih subjekata.
·        Podnošenje zahtjeva za prestanak poslovanja.
·        Obučavanje za vodjenje postupaka stečaja pravnih lica.
·        Registracija NVO i drugih subjekata.
·        Podnošenje  zahtjeva i dobijanje rješenja od Monstata.
·        Otvaranje žiro računa kod poslovnih banaka.  
2.     PRIBAVLJANJA DOZVOLA ZA OBAVLJANJE PROMETA
·        Zakonski uslovi za obavljanje prometa roba.
·        Ispunjavanje  minimalnih tehničkih uslova za rad.
·        Prijava trgovine i evidencija u trgovini.  
3.     IZRADE UGOVORA O RADU I OSTALIH AKATA IZ OBLASTI RADNOG PRAVA
·        Sprovodjenja potrebne procedure zasnivanja radnog odnosa.
·        Pribavljanje potrebne dokumentacije za prijavu stranaca i dobijanje Radne dozvole.
·        Pripreme i izrada  svih vrsta ugovora o radu.
·        Prijave radnika na PIO i Zdravstveno osiguranje.
·        Podnošenja potrebnih evidencija za upis radnog staža  i prestanak radnog odnosa.
·        Izrade elaborata o potrebnim mjerama zaštite na radu.
  4.     PRIJAVE ZA REGISTRACIJU KOD PORESKE UPRAVE
·        Podnošenje prijava za PIB, PDV...
·        Podnošenje prijava zaposlenih na osiguranje.
·        Prijava objekata za rad i evidencija poreskih kasa...  
Svi zainteresovani za obuku mogu da se prijave administraciji Instituta RRCG putem:
 telefona:   020-227-708, 227-754  
e-mejla:     irrcg@irrcg.co.me
 
Program obuke će biti prezentovan na dogovornom času koji će se održati u srijedu 18.11.2015.godine u 17.00.časova u prostorijama Instituta RRCG u Podgorici, Momišići - Malo brdo N3 N4.
Obuka traje 4 (četiri) mjeseca, a predavanja su 3 puta nedeljno u popodnevnim terminima.  
Predavači na obuci za zvanje Pravni savjetnik su lica iz:
·        Privrednog suda,
·        CRPS-a,
·        DRI,
·        Univerziteta,
·        Ministarstva rada i socijalnog staranja,
·        Rukovodioci službi iz Poreske uprave i
·        Profesori sa IRRCG. Detaljnije...

Objavljeno: 29.09.2015 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR, septembar 2015, Podgorica - Kotor - Herceg Novi

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po licenciranom programu Ministarstva prosvjete,  organizuje stručnu obuku za sticanje zvanja RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR i to za:
- nezaposlene sa Zavoda za zapošljavanje,
- zaposlene - usavršavanje.
Obuka  se  organizuje  u Podgorici, Kotoru i Herceg Novom.

Prijavljivanje polaznika  do 15.09.2015. godine 
na telefon:  020/227-708; 020/227-751,
fax: 020/207-291,
E-mail:  irrcg@irrcg.co.me 

Više o školi na našem sajtu u sekciji Edukacija Detaljnije...

Objavljeno: 14.09.2015 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA, septembar 2015. Podgorica

Za  sticanje zvanja OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA mogu aplicirati:

- Lica koja su stekla zvanje ’’RAČUNOVOĐA’’
                      
(predviđeno polaganje pet ispita)

- Lica koja prvi put stiču to zvanje
(predviđeno polaganje devet ispita)

Uslov
:  
* Viša ili visoka stručna sprema
 

* Dokaz o praktičnom iskustvu 3 godine     

Kandidat koji je položio neke od predviđenih ispita može uz zahtjev i dokaz o položenom ispitu biti oslobođen rješenjem Komisije za edukaciju.
Stručna obuka u trajanju od 10 nedjelja će se organizovati u Podgorici i Kotoru.  
 
Prijavljivanje polaznika do 30.09.2015.godine.
Telefoni za kontakt:  020 / 227 – 708
 
E-mail: irrcg@irrcg .co.me


Više u sekciji Edukacija
Detaljnije...